Meer kansen voor jong gehandicapten op werk

Door jonge mensen met een arbeidshandicap een soort vooropleiding aan te bieden, hoeven zij niet meer jarenlang ‘thuis te zitten’. Daarom stelt de gemeente Zwolle geld beschikbaar voor de re-integratie van Zwolse inwoners met een Wajong-uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong gehandicapten). Er is een lange wachtlijst voor mensen die willen werken bij de Wezo. De gemeente Zwolle vindt het erg belangrijk dat ook mensen met een Wajong-uitkering zich kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Op dit moment wachten 126 inwoners van Zwolle op een passende werkplek bij de Wezo. Hiervan hebben 34 jongeren een uitkering vanwege een arbeidshandicap. Zij moeten ongeveer drie jaar wachten voor zij bij de Wezo aan de slag kunnen.

Door het aanbieden van voortrajecten, kunnen de Wajongers alvast werken aan hun re-integratie. Zij kunnen binnen de Wezo via speciaal voor hen opgezette werksituaties werken aan hun competenties en talenten. Na het voortraject kunnen de Wajongers doorstromen naar een baan bij de Wezo. Niet alleen voor Wajongers is het mogelijk om een voortraject bij de Wezo te volgen. Eind 2005 zijn al veertig mensen met een bijstandsuitkering met een dergelijk programma begonnen. Hiervan zijn negen personen doorgestroomd naar een baan bij de Wezo.

Artikel delen:

Reageer