Gemeente houdt jongeren Berkum van de straat

 De gemeente en Travers stellen voor dit jaar geld en middelen beschikbaar om contact te leggen met jongeren in Berkum. Een jongerenwerker gaat een jeugdsoos opzetten. Voorts komen er werkgroepen om activiteiten voor jongeren te ondersteunen. Daarnaast wordt er contact gelegd met buurtbewoners en wordt in kaart gebracht waar jongeren in deze wijk behoefte aan hebben. De wijkvereniging werkt ook mee aan dit initiatief.

Eind vorig jaar bleek dat jongeren in Berkum al een poosje de oorzaak waren van ernstige overlast. Dat uitte zich onder andere in verbaal- en non verbaal geweld en vernielingen en alcoholgebruik. De jongeren die buiten op straat hangen zijn tussen de 16 en 22 jaar oud. Daarnaast is sprake van subgroepen die opkijken naar de oudere jeugd. In samenwerking met politie en wijkvereniging heeft de gemeente een goed gesprek gevoerd met de jongeren en hun ouders. Uit het gesprek bleek de behoefte aan een eigen ontmoetingsplek voor activiteiten. Omdat er geen welzijnswerk in Berkum is, is een jongerenwerker van Travers tijdelijk ingesprongen om een oplossing te vinden. Dit jaar wordt bekeken of de inzet van ambulant jongerenwerk voor 2008 al dan niet structureel kan worden gemaakt.

Artikel delen:

Reageer