Kadera aanpak huiselijk geweld HKZ-gecertificeerd

Zwolle – Deze week is Kadera’s HKZ-certificaat, met maar liefst 16 sterke punten, opnieuw verlengd. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van haar hulp- en dienstverlening.

kadera.jpg

Kadera is met vlag en wimpel HKZ-gecertificeerd. Een van de sterke punten die in de certificatie-audit naar voren komen, is de methodiek Krachtwerk. Medewerkers zijn er positief over, zij zien dat het steunend is voor de cliënten en dat een krachteninventarisatie de cliënt energie geeft. De focus op de sterke kanten van de cliënt werkt stimulerend. Andere sterke punten van het werk van Kadera zijn de zorgvuldigheid in de omgang met de cliënt en de opvang voor de kinderen die goed is geregeld. Daarnaast is positief gewaardeerd dat Kadera meewerkt aan een 4-jarig wetenschappelijk onderzoek naar Critical Time Intervention, dat is het vervolg op Krachtwerk, een gestructureerde vorm van nazorg. Het laatste sterke punt dat we onder de aandacht willen brengen, is dat de organisatie in ontwikkeling is, de medewerkers dit herkennen en het prima vinden dat dit gebeurt.

Artikel delen: