Lintjesregen bij Futclub

Zwolle – Op woensdag 19 oktober vierde de Futclub haar 25 jarig jubileum. Om het succes van de Futclub te vieren met alle deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers die hieraan mee hebben gewerkt , werd er een High Tea met speciale artiesten georganiseerd in de Proosdij in Zwolle. Hierbij werden een aantal leden door Burgemeeester H.Meijer, door middel van het opspelden van een onderscheiding, extra in het zonnetje gezet.

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_2.jpg

Het doel van de Futclub is om ouderen met een verstandelijke beperking zo lang mogelijk actief bij de samenleving te betrekken door hen activiteiten aan te bieden in wijk- en dienstencentra waar ze anderen kunnen ontmoeten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo zijn er binnen de Futclub kunstzinnige en creatieve activiteiten, beweging op muziek, koken en bakken en ontmoetingsactiviteiten. Het succes van de Futclub is vooral te danken aan de enorme inzet van de enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Juist die betrokkenheid en warme aandacht die de deelnemers krijgen is een meerwaarde van de Futclub die erg belangrijk is voor hun welzijn. 

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_1.jpg

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_3.jpg

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_4.jpg

De Futclub is een samenwerkingsproject waarin WIJZ, Frion en TRAVERS Welzijn samenwerken. Deze jarenlange samenwerking is het fundament van de Futclub waardoor veel bereikt wordt. De oprichting van de Futclub was destijds een uitkomst voor de zogenaamde “thuiszitters” die geen werk of dagbesteding meer hadden en hierdoor in een isolement dreigden te raken.

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_5.jpg

Nu 25 jaar later is de Futclub weer erg actueel omdat er veel mensen met een beperking werkeloos zijn of geen dagbesteding meer hebben. De Futclub is daarom juist nu belangrijk om mensen hun vaardigheden te laten behouden en vereenzaming te voorkomen!

19-10-2011_lintjesregen_25jr_futclub_proosdy_6.jpg

Voor meer informatie over de activiteiten van de Futclub voor ouderen met een verstandelijke beperking in de Zwolse wijken kunt u contact opnemen met Ineke van Stekelenborg , TRAVERS Welzijn, tel. 038 – 4224933 of e-mailen i.vstekelenborg@travers.nl

Artikel delen: