Wijkplatform Stadshagen

Zwolle – Wijkwethouder Filip van As nodigt bewoners van Stadshagen uit voor het wijkplatform Stadshagen op woensdag 26 oktober 2011. De bijeenkomst vindt plaats in Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1 en begint om 20.00 uur.

Het wijkplatform wordt geleid door avondvoorzitter en wijkbewoner Arno Post. Janke Huizing en Simone Guezen van de gemeente Zwolle vertellen over de uitkomsten en vervolgacties van het onderzoek burgerparticipatie Stadshagen. Tevens introduceren zij de rol en de mogelijkheden van ‘social media’. Projectmanager Peter Prak bespreekt de ontwikkelingen van Stadshagen ‘Plus’. Daarnaast heeft wethouder René de Heer toegezegd later op de avond de bijeenkomst te bezoeken om de stand van zaken ‘verkeersknip’ toe te lichten.

Bent u niet in de gelegenheid deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u ook meedoen via Twitter via #stadshagen#wijkplatform.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: