Goed werkklimaat: gedeelde verantwoordelijkheid

Zwolle – Willen organisaties overeind blijven en zich blijven ontwikkelen, dan moeten ze innoveren. Maar dat kan niet zonder de inzet van gemotiveerde medewerkers die zich medeverantwoordelijk voelen voor een goed werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering. Dat vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever én werknemers. Peper & Zout: smaakmakende gesprekken gaat over dit onderwerp, op dinsdagavond 15 november 2011. In Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, om 20.00 uur. Toegang is gratis. Aan tafel zitten Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie bij Windesheim en Jacco Vonhof, eigenaar van Novon Schoonmaak en voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta.
Blijven ontwikkelen, vernieuwen, marktontwikkelingen in de gaten houden: als organisaties goed en gezond willen blijven presteren dan is het noodzakelijk dat ze blijven innoveren. Innovaties moeten organisaties economisch vooruit helpen. Dat geldt zowel voor profit- als non-profitorganisaties. Maar goed en blijvend innoveren lukt alleen met gemotiveerde medewerkers die zich medeverantwoordelijk voelen voor een gezonde bedrijfsvoering en een duurzame ontwikkeling van de organisatie. Dat betekent wel iets voor werknemers én werkgevers: werknemers die zich medeverantwoordelijk willen voelen, moeten daarvoor de ruimte krijgen én nemen. Werkgevers moeten bereid zijn werknemers medeverantwoordelijk te maken. Dat vraagt om gedeelde verantwoordelijkheid.
Wat houdt die gedeelde verantwoordelijkheid in? Hoever gaat die? Is een gedeelde verantwoordelijkheid van toepassing op elke organisatie? Bij voorbeeld ook op een schoonmaakorganisatie? Willen werkgevers hun verantwoordelijkheid wel delen? Aan tafel bij Peper & Zout praten hierover Jacco Vonhof, eigenaar Novon Schoonmaak, sociale werkgever, commissaris bij Wezo NV en voorzitter van VNO-NCW IJsseldelta, en Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie bij Windesheim.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Als je als werkgever niet van plan bent je personeel een contract aan te bieden is het wel heel krom om dan te denken dat diezelfde werknemer ook maar ene drol om het bedrijf geeft waar hij/zij wordt uitgebuit.
    Eerst maar een contract dan kunnen we eens gaan lullen over medeverantwoordelijkheid.

  2. Sociale Innovatie is geen Haarlemmerolie of geldsmijterij voor productiviteitsverbetering maar gaat over het mobiliseren van intellectuele en emotionele kwaliteiten van talentvolle medewerkers. Het moet leiden tot doeltreffend en zinvol werken wat voldoening en plezier brengt. Dat kunnen klanten horen. Het is een weg die bovenaan de trap begint met een Waarom, Kernwaarden en een Missie. Voor een gemotiveerde cultuur is een inspirerend is een aansprekend idee belangrijk en nodig. Maar het komt pas op gang als er respect van de top voor de vloer komt en andersom van de vloer voor de top. Zonder dat is het trekken aan een dood paard. Komt het op gang, dan zal dat met kleine stapjes gaan. Geldsmijterij zorgt bij deze Sociale Innovatie niet voor een versnelling, eerder een mislukking wegens te hoge verwachtingen. Is de Visie op orde en verantwoordelijkheid, zelfdiscipline alsmede doorzettingsvermogen zijn gemobiliseerd, dan is er het draagvlak om het verbeterproces op gang te brengen. Kleine stapjes, het blijft langzaam boren in hard hout. http://www.workimprovers.nl is het Sociale Innovatie Platform dat dit mijns inziens goed verwoord.

Reageer