Verlenging najaarsschouw waterschap

Zwolle – Waterschap Groot Salland heeft de termijn van de najaarsschouw 2011 verlengd tot en met 20 november. Dit in verband met de weersomstandigheden. Deze schouw gaat over de in de legger opgenomen watergangen in afdeling noord (district 1 en 2).

logo_waterschap.jpg

Onderhoudsplichtigen van de genoemde watergangen moeten ervoor zorgen dat vóór de schouw¬datum voorwerpen, materialen en stoffen die de af-/aanvoer en berging van water belemmeren, zijn verwijderd. Ook moeten watergangen geschoond zijn door het maaien en verwijderen van de begroeiing die niet dient ter bescherming van het talud. Daarnaast wordt van onderhoudsplichtigen verwacht dat vóór de schouwdatum ingezakte taluds hersteld zijn en dat de watergangen zijn gebaggerd zodat het profiel in overeenstemming is met de legger.

Deze verplichtingen gelden ook voor de in de watergangen gelegen dammen en duikers. Bij de schouw wordt gekeken of het onderhoud is uitgevoerd. Als het onderhoud kort na de officiële bekendmaking van de najaarsschouw wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat er bij de schouw weer enige begroeiing aanwezig is. Het waterschap houdt daarmee rekening bij de beoordeling van de watergangen.

De onderhoudswerkzaamheden van het waterschap zijn voor een deel uitbesteed aan het bedrijf W. Zielman te Zwartsluis. U kunt dit bedrijf op uw perceel verwachten voor onderhoud aan watergangen (inclusief de dammen). De werkzaamheden zullen naar verwachting vóór de schouwdatum afgerond zijn. Kijk voor meer informatie op onze website www.wgs.nl of neem contact op met het betreffende districtskantoor: District 1: 038-455 6760; District 2: 038-455 6770.

Artikel delen: