Zwolle blij met keuze Vitens

Zwolle – “Een toekomstvisie die aansluit bij de ambities van Vitens én van Zwolle”. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle is zeer verheugd met het besluit van Vitens – het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland – om op termijn de Overijsselse hoofdstad als centrale werklocatie te gebruiken. Wethouder René de Heer vult aan: “Het is opnieuw een erkenning van de kwaliteiten van Zwolle als kantorenstad bij uitstek: met een uitstekende bereikbaarheid, een groeiende bevolking met een hoog arbeidsethos en alle ruimte en kansen voor het nieuwe werken zijn de bepalende factoren”. Zwolle ziet in de plannen van Vitens erkenning voor de positie van de Overijsselse hoofdstad als dé kantorenlocatie voor Noordoost-Nederland.

De afgelopen jaren zijn de gemeente Zwolle en Vitens gezamenlijk opgetrokken om de ambities van het drinkwaterbedrijf voor de toekomst naast de ambities van de stad te leggen. Wethouder De Heer: “Zwolle zet in op van het bieden van maatwerk voor ondernemingen – groot en klein – die nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van hun activiteiten. Een centrale ligging, een optimale bereikbaarheid zowel met de trein als via de weg, een breed scala aan huisvestingsmogelijkheden en een sterke beroepsbevolking zijn dan noodzaak. Zwolle heeft al die kwaliteiten.” 

“Als gemeentelijke organisatie werken we er hard aan om onze pluspunten verder uit te bouwen en om samen met marktpartijen nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en mogelijk te maken. Het vertrouwen dat Vitens uitspreekt in Zwolle met hun toekomstplannen onderschrijft dat onze partners uit de markt onze kwaliteiten op waarde schatten.” Onlangs maakte ook de Rijksgebouwendienst bekend voor Zwolle te kiezen als één van de concentratiesteden voor rijkshuisvesting.

Burgemeester Henk Jan Meijer geeft aan dat waarden van Vitens goed aansluiten bij die van Zwolle: “Bijvoorbeeld de aandacht voor duurzaamheid, en het streven om in samenwerking verder te komen.”

De motivatie die Vitens geeft voor het toekomstige concentreren van de huisvesting in Zwolle sluiten aan bij de uitgangspunten van het beleid van de gemeente rond de kantoren in de Overijsselse hoofdstad. Het gaat dan met name om het bieden van oplossingen voor het nieuwe werken. Werknemers maken vaker gebruik van meerdere werkplekken – bijvoorbeeld thuis of op verschillende locaties met klanten of collegae – waardoor kantoren flexibelere opgezet moeten kunnen worden en een snelle bereikbaarheid essentieel zijn. Juist het idee om klant of medewerker maatwerk te bieden past bij het moderne Zwolle: de gemeente investeert volop in accountmanagement. Daarbij wordt samengewerkt met al gevestigde en potentieel nieuwe bedrijven in de stad.

Wethouder De Heer: “Wat ik vooral ook mooi vind is dat de medewerkers van Vitens zélf al de weg naar Zwolle weten te vinden. Zij komen nu al meer en meer samen in het Vitenskantoor in onze stad, vanwege de voordelen die zo’n goed bereikbare centrale plek biedt ten opzichte van meerdere regiokantoren.” De wethouder geeft aan dat Vitens, net als andere bedrijven, erop kan rekenen dat de gemeente optimaal meedenkt met kansen voor geschikte toekomstige huisvesting in de Overijsselse hoofdstad.

Artikel delen:
Reacties 4

Reacties zijn gesloten.