Wijkplatform Wipstrik

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Wipstrik uit voor het wijkplatform Wipstrik op woensdag 2 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum de Bestevaer en begint om 19.30 uur.

Voorafgaand aan het wijkplatform wordt een wijkschouw gereden. Vanaf wijkcentrum Bestevaer stapt wijkwethouder Gerrit Piek om 16.00 uur op de fiets vergezeld door de wijkmanager en de wijkbeheerder. U bent als wijkbewoner van harte uitgenodigd om mee te fietsen. Hebt u aandachtspunten voor de wijkschouw? Laat dit dan weten voor 1 november via telefoonnummer 14038 of via mail r.kuppens@zwolle.nl

Om 19.00 uur wordt een inloopspreekuur gehouden voor wijkbewoners die vragen en/of opmerkingen hebben met een individueel karakter. Tijdens het spreekuur staan de wijkwethouder, de wijkmanager en de wijkbeheerder u rechtstreeks te woord. U kunt naar het spreekuur toe zonder u vooraf aan te melden.

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht: • Groot onderhoudsplan Openluchtbad • Invoering 30 km zone • Herstructurering Ceintuurbaan • Presentatie Burgernet • Stand van zaken horecapaviljoen Park de Wezenlanden • Terugkoppeling wijkschouw • Resultaten Buurt voor Buurt onderzoek

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: