Financiële bijdrage langer zelfstandig wonen

Zwolle – Het streven van de gemeente Zwolle om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen krijgt een nieuwe impuls via een financiële bijdrage aan zes projecten. Burgemeester en wethouders denken dat de projecten een bijdrage kunnen leveren aan de optimalisering van de Zwolse woonservicegebieden. Streven is dat de helft van alle Zwollenaren in 2015 in zo’n woonservicegebied woont.

Een woonservicegebied is zo ingericht dat mensen – jong en oud – zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als er beperkingen zijn of als iemand minder mobiel wordt. Dat kan door mensen mogelijkheden te blijven bieden om te participeren in de samenleving, zo nodig met ondersteuning en zorg.

Eerder heeft de gemeente organisaties die zich in de stad bezighouden met wonen, zorg en welzijn opgeroepen projecten en activiteiten in te dienen die bijdragen aan de doelstellingen van de woonservicegebieden. Burgemeester en wethouders hebben nu in zes projecten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 340.800 euro. Het gaat om een eerste tranche. De projecten beginnen binnen een jaar en moeten uiterlijk in 2015 uitgevoerd zijn.

De volgende voorstellen zijn gehonoreerd: – ‘Visie en uitvoeringsdocument Samen Berkum’, Wijkvereniging Berkum: het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie op een toekomstbestendig woonservicegebied(-plus). – ‘Steunpunt Berkum Plus’, stichting Berkumstede: de realisatie van een steunpunt voor inwoners van Berkum en omgeving. – ’75 Plus buurtkamer’, WijZ: pilotproject om activerend huisbezoek en een buurtkamer te realiseren voor kwetsbare ouderen. – ‘Buurtrestaurant’, stichting Assendorper Zaken: realisatie van een buurtrestaurant in wijkcentrum De Enk. – ‘Ontmoetingsruimte Westenhage’, stichting BE-MA: realisatie van een ontmoetingsruimte in Westenholte. – Activiteitenruimte de Oude Mars, zorgcentrum Het Zand: realisatie van een laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenruimte in Ittersummerlanden.

Alle initiatieven worden mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van de provincie Overijssel.

Artikel delen: