Schouw in Zwols stadshart tegen wildgroei gevelreclames

Zwolle – Voldoet de Zwolse binnenstad nog aan de afspraken die tussen gemeente en pandeigenaren en ondernemers gemaakt zijn over het aanblik van de gevelreclames? De komende periode bekijkt de gemeente of de overvloed aan posters, vlaggen en belettering die de afgelopen jaren is tegengegaan in het stadshart niet terugkeert.

De recente gezamenlijke acties tegen wildgroei aan gevelreclame hebben gezorgd voor een minder schreeuwerig, mooier aanzicht van de binnenstad. Indien nodig zal de gemeente eigenaren van gevelreclame die niet aan de afspraken voldoet aanspreken. De gemeente zorgt er zo voor dat Zwolle een binnenstad houdt die voor iedereen aantrekkelijk is.

Zwolle heeft de afgelopen jaren extra aandacht besteed aan het tegengaan van ongewenste gevelreclame. Regelmatig kwamen er signalen binnen over de wildgroei van reclame in de binnenstad van Zwolle. Niet alleen van bewoners en bezoekers van de binnenstad, maar ook van ondernemers zelf. De overvloed aan posters, vlaggen en belettering leverde een chaotisch straatbeeld op en de reclames op de gevels waren in sommige gevallen zo dominerend dat ze het historische karakter van binnenstad aantastten.

Om dit tegen te gaan heeft de gemeente, in overleg met winkeliers, besloten om de reclame-uitingen in de binnenstad te controleren en bestaande regels beter te handhaven. Vanaf 2008 is de hele Zwolse binnenstad beoordeeld, en zijn reclames die te groot, niet passend of niet vergund door winkeliers verwijderd. In een aantal gevallen zijn uitzonderingen gemaakt voor bijzondere gevelreclames. Binnen de grenzen van de gemaakte afspraken is namelijk ruimte voor maatwerk.

Om te voorkomen dat langzaam maar zeker toch weer illegale reclame aan gevels verschijnt, gaat de gemeente de komende tijd opnieuw de reclame-uitingen in het Zwolse stadshart beoordelen. Indien nodig worden ondernemers dan ook weer aangesproken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Blijkt een gevelreclame in aanmerking te komen voor een vergunning dan kan een ondernemer die alsnog aanvragen. Voldoet een bestaande reclame-uiting niet aan de afspraken, en kan er dus geen vergunning voor afgegeven worden, dan krijgt de ondernemer de kans een voorstel te doen voor gevelreclame die wel voldoet.

Artikel delen: