Dijkwachters gaan oefenen

Zwolle –  Op de zaterdagen 5 en 19 november gaan circa 400 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland oefenen in de praktijk. Hierdoor raken ze vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Vanuit het waterschap doen per oefendag zo’n 25 personeelsleden mee.

dijkwacht.jpg

Zaterdag 5 november oefenen ongeveer 120 dijkwachters vanaf de Reest, langs de zuidzijde van de Hoogeveense Vaart, de oostzijde van het Meppelerdiep, de noordzijde van het Zwarte Water, de Vecht en de Dedemsvaart. De oefening wordt gecoördineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Conradsweg in Rouveen.

Tijdens de oefening op zaterdag 19 november oefenen circa 280 dijkwachters vanaf de Gelderse Sluis langs het Vossemeer en het Drontermeer, langs de IJssel, aan de zuidzijde tot de provinciegrens met Gelderland, langs de noordzijde tot de Spooldersluis in Zwolle, langs het Ganzediep en de Goot aan beide zijden tussen IJsselmuiden en Genemuiden, het Zwolle-IJsselkanaal aan de westzijde en langs het Zwarte Water aan de zuidzijde. Vervolgens aan de zuid/oostzijde van het Zwarte Meer en de Ramsgeul en langs het Ketelmeer en het Kattendiep terug naar de IJssel. Deze oefening wordt gecoördineerd vanuit het districtskantoor van het waterschap aan de Kamperzeedijk in Grafhorst.

Voor het waterschapspersoneel, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 7.00 uur. De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan oranje hesjes met het opschrijft ‘DIJKWACHT’. De oefeningen eindigen, na afbouw en opruimen, rond 18.30 uur. De oefeningen vinden zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters gaan de dijken inspecteren op zogenaamd zandmeevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater.

Het Waterschap Groot Salland heeft 536 km dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 700 vrijwilligers. Door regelmatig te oefenen is het dijkleger in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het bestaande draaiboek worden bijgesteld.

Artikel delen: