Werkelaar aanwinst in de regio Zwolle

Voor sommige mensen is de reguliere arbeidsmarkt een stap te ver. Anderen hebben een tussenstap nodig. Wezo Groep bv, PaRT (RIBW Zwolle en APZ de Zwolse Poort), gemeente Zwolle, onderwijsinstellingen de Twijn en de Ambelt, MEE IJsseloevers en Frion ontwikkelden voor deze mensen een nieuw werkgelegenheidsinitiatief: Werkelaar.

Hoewel ‘Werkelaar’ al wel operationeel was, is in deze maand de eerste cliënt van Frion in het bedrijfspand aan de Curieweg te Zwolle aan de slag kan. Bij ‘Werkelaar’ kunnen allerlei werkzaamheden uitgevoerd worden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: grafische werkzaamheden, magazijn en logistiek, klussen en reparaties of administratie en receptie. Naast gewoon werken kan er ook stage worden gelopen.Tijdens de stage kunnen specifieke trainingen worden genomen zoals sollicitatietraining, sociale vaardigheden of wennen aan het arbeidsproces.’ Werkelaar’ biedt ook bemiddeling bij het vinden van een reguliere baan wanneer dat aan de orde is.

‘Werkelaar’ is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening niet kunnen meewerken in het ‘gewone bedrijfsleven’. Mensen raken door dit project niet ‘tussen wal en schip’. Voor het zorgonderwijs kunnen er stageplaatsen gecreëerd worden. Dit is nodig omdat de vraag naar nieuw en goed zorgpersoneel groot is.Voor alle betrokken partijen levert deze unieke samenwerking winst op. De hele regio Zwolle is gebaat bij ‘Werkelaar’.

Artikel delen:

Reageer