Start nazorgbureau voor te vroeg geboren baby’s

Zwolle – Icare Jeugdgezondheidszorg en Isala klinieken zijn gestart met een gezamenlijk nazorgbureau voor baby’s die voor de 34e week geboren zijn en baby’s die bij de geboorte minder dan 1.500 gram wegen. Uit onderzoek is gebleken dat prematuren en baby’s met een te laag geboortegewicht een groter risico hebben op hechtingsproblemen.

icare.jpgisala.jpg

Door kennis en ervaring uit de eerstelijns- (thuiszorg) en de tweedelijnszorg (ziekenhuis) te bundelen, kan vanuit diverse disciplines vanuit één loket nazorg aangeboden worden aan ouders en hun kind. Dat is beter voor de ontwikkeling van het kind, en de hechting tussen ouders en kind. Bovendien wordt voldaan aan de vraag van ouders om een plek te creëren voor lotgenotencontact. Isala gebruikt de nieuwe werkwijze ook om te onderzoeken of een nazorgbureau bijdraagt aan stressvermindering bij ouders van te vroeg geborenen.

 

Uit het praktijkgerichte onderzoek Brug bouwen voor VLBW (Very Low Birth Weight) kinderen van Jantsje Sietsma, verpleegkundig specialist Icare Jeugdgezondheidszorg, blijkt dat prematuren en baby’s met een te laag geboortegewicht een groter risico hebben op onveilige hechting. Niet alleen de ouders en het kind bepalen de hechtingsrelatie, maar ook de omgeving heeft invloed op het ontwikkelen van een gezonde hechting. Verder blijkt uit het onderzoek dat ouders het belangrijk vinden om eenduidige voorlichting te krijgen vanuit zowel de thuiszorg als het ziekenhuis. Door de samenwerking vanuit één loket aan te bieden kan aan die wens worden voldaan. Ouders die van het nazorgbureau gebruik willen maken, moeten lid zijn of worden van de ledenvereniging van Icare.

Voor ouders van prematuren breekt een spannende tijd aan na de geboorte van hun kind. Uit praktijkgericht onderzoek van Anita Meerlo, verpleegkundig specialist afdeling Kindergeneeskunde Isala klinieken, blijkt dat sommige ouders van prematuren tot een jaar na ontslag uit het ziekenhuis nog stress ervaren. Dit leidt tot psychische klachten bij beide ouders, wat van negatieve invloed is op de hechting tussen ouders en kind. Isala start daarom ook onderzoek naar het mogelijke effect van de nieuwe samenwerking tussen Icare en het ziekenhuis op de hoeveelheid stress die ouders ervaren.

Artikel delen: