Historische Avond: De vaarweg naar de Zuiderzee

Zwolle – Op donderdag 3 november wordt een historiche lezing gehouden over de geschiedenis van het Zwolse Diep. En wel tussen 20:00 en 22:00 uur in het Historisch Centrum Overijssel aan de Van Wevelinkhovenstraat.

logo_hco.jpg

De vaarweg naar zee, het Zwartewater en Zwolse Diep, was eeuwenlang een belangrijke economische pijler onder Zwolle’s welvaart. Halverwege de 19e eeuw waren enige notabelen en kooplieden ervan overtuigd dat Zwolle – met het industriegebied Twente als achterland – zelfs de derde zeehaven van Nederland kon worden. Vele zeeschepen liepen in de 19e eeuw van stapel op de werf van Van Goor. De monding van het Zwartewater in de Zuiderzee, het Zwolse Diep, was echter te ondiep voor de volledig afgeladen schepen. Waterstaatsingenieur Van Diggelen won een prijsvraag voor een plan om de monding van het Zwartewater ( Zwolse Diep) tot 2,50 meter te verdiepen.

Voor de realisatie daarvan werd een NV opgericht. Het plan behelsde het inklemmen van het Zwolse Diep tussen twee leidammen tot aan een dieper gedeelte in zee. Beroemde Zwollenaars waren betrokken bij het project. Sloet ‘de baron op klompen’, de reeds genoemde Van Diggelen, Thorbecke, Schuttevâer en vele anderen Het aanleggen van de ca. zes kilometer lange dammen was een voor die tijd ongekende onderneming.

Als besparing en novum werden kraggen, gestoken in de omgeving van Belt-Schutsloot, in de dammen verwerkt. Aan het eind van de zuiderdam werd in volle zee -opnieuw een novum – een kunstmatige terp met lichtwachterswoning en vluchthaven gebouwd. Toch vielen de voordelen tegen, terwijl de rekening aan de schippers werd gepresenteerd met een tolheffing per tonnage. De schippers kwamen in actie en richtten de schippersvereniging ‘Schuttevâer’ op, genoemd naar hun Zwolse leidsman.

De opeenstapeling van grieven zou leiden tot de eerste grote Nederlandse parlementaire enquête. In de Noordoostpolder ligt nu het rijksmonument Kraggenburg –een complex van ruim twee hectare -als herinnering aan Zwolle’s rijke scheepvaartgeschiedenis. Sprekers Aaldert Pol en Gerrit van Hezel, auteurs van het gelijknamige boek.

De avond is georganiseerd door de Vrienden van de Stadskern. Toegang gratis. Voor meer informatie: www.historischcentrumoverijssel.nl

Artikel delen: