Wijkplatform Hanzeland op donderdag 3 november

Zwolle – Wijkwethouder René de Heer nodigt bewoners van Hanzeland uit voor het wijkplatform Hanzeland op donderdag 3 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats op het Bedrijvenpark Hanzeland (Hanzeland 95) en begint om 20.00 uur.

U wordt vooraf ontvangen vanaf 19.30 uur met een kop koffie of thee. Op het terrein van het Bedrijvenpark gelden specifieke beveiligingsvoorschriften en maatregelen. Bezoekers van het wijkplatform dienen zich te melden bij de portier aan de voorzijde van het terrein. De deelnemers wordt gevraagd hun uitnodigingsbrief van de gemeente Zwolle (te downloaden via www.zwolle.nl/wonen-leven/de-wijken-1/wijkplatform-hanzeland-1.htm) mee te nemen.

U wordt aangeraden te voet of met de fiets komen. Er is een rijwielstalling nabij het Wärtsilä gebouw. Eventueel per auto kan ook, er kan op het terrein zelf worden geparkeerd.

Na ontvangst op het bedrijvenpark zal dhr. Sipke Miedema (directeur van Imotep) een bedrijfspresentie van het bedrijvenpark Hanzepark geven. Tijdens de bijeenkomst worden aanwezigen door Christel Dekker (politie IJsselland) geïnformeerd over de werking van Burgernet. Wijkmanager Froukje Idsardi presenteert de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek 2011. Verder geeft wijkwethouder René de Heer een toelichting op de visie van de gemeente en het bestuur over mogelijke effecten van de bezuinigingen op leefbaarheid en onderhoud. Ook worden actualiteiten besproken en toegelicht zoals: • Wijkbudgetten en Stadsbudget • Voetgangersoversteek Hanzelaan en onderhoud groenstrook geluidswal • Resultaten begeleidingscommissie voorziening Oostzeelaan en Opvang Leger des Heils. Na het wijkplatform is er gelegenheid voor een informele afsluiting en het nuttigen van een drankje en hapje.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: