VVD Zwolle wil discussie over aantal coffeeshops

De fractie van de VVD in Zwolle heeft uit publicaties uit de plaatselijke pers begrepen dat het college de gedoogbeschikking voor de coffeeshop Zero Zero aan de Kamperstraat heeft ingetrokken. De sluiting van Zero Zero had als consequentie dat coffeeshop Het Binnenhof  aan de Steenstraat meer klanten te verwerken heeft gekregen, waardoor er voor de omwonenden meer overlast is ontstaan.

Uit een werkbezoek van de fractie aan coffeeshop New Balance blijkt dat ook daar de druk, en daarmee de overlast voor omwonenden, is toegenomen. Ongetwijfeld is dit ook voor de twee nog niet genoemde coffeeshops het geval, zegt de VVD. Een van de voorwaarden voor het verstrekken van een gedoogbeschikking is de bescherming van het woon – en leefklimaat in de omgeving van een coffeeshop. De liberale fractie vraagt zich dan ook af of het bestrijden van de nu gesignaleerde overlast met de door het college voorgestelde verkeersmaatregelen wel een oplossing is. De fractie stelt hierover een aantal vragen aan het college.

Landelijk wordt in veel gevallen de norm van 1 coffeeshop op 15.000 inwoners gehanteerd. Dit zou voor Zwolle betekenen dat er ruimte is voor 8 shops. In de praktijk telt Zwolle na sluiting van de Zero Zero op dit moment slechts 4 coffeeshops. In een stad met een duidelijke regiofunctie – ook op dit terrein–  betekent dit een grote druk op die 4 shops. De fractie denkt dat het beter is om een fundamentele discussie te voeren over het aantal gedoogbeschikkingen dat in Zwolle beschikbaar is. De VVD Zwolle vraagt zich zelfs af of 5 shops wel voldoende zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Dit brengt de VVD tot de volgende vragen aan het college:

1. Welk aantal coffeeshops hanteert het College voor Zwolle en waar is dit aantal op gebaseerd?

2. Ruim 30 jaar geleden werd de Opiumwet gewijzigd; uit onderzoek is gebleken dat 99% van de consumenten geen problematisch gebruik van cannabis vertoont en dat de aanwezigheid van coffeeshops niet leidt tot een toename van de vraag. Zouden deze feiten voor het College geen redenen kunnen zijn om een verruiming van het aantal coffeeshops te bewerkstelligen?

3. Wilt U de Raad spoedig informeren over de mogelijkheden die U ziet voor een uitbreiding van het aantal shops in Zwolle?

4. Wilt U de Raad daarnaast spoedig informeren op welke termijn de gedoogstelling die aan Zero Zero gekoppeld was beschikbaar komt voor een eventuele nieuwe coffeeshop?

Zwolle, 25 april 2007

René de Heer                                                                                               Gerrit van der Kooy

Artikel delen:
Reacties 2
 1. ;D als heroinegebruiker en voorstander van vrije verstrekking
  ook na 28jr. verslaving is het gunstig dat men softdrugs
  op de korrel heeft. zo is de plaatselijke politiek dus politie
  druk met een onschuldiger stofje. vrije verstrekking zou de
  gezondheid en en verminderde overlast zeer gunstig beinvloeden.
  nu heb je een onoverzichtelijke vermenging van hard en soft.
  de nederlandse bestuurders gaan steeds meer het v.s. beleid tegen beter weten in volgen om politieke redenen vrees ik. door de betaalbaarheid van heroine kan ik met gewoon werken het
  gebruik bekostigen. ik word bang bij het war on drugs geluid. en wij dan? maak wiet gewoon illegaal. beter voor ons.


  Maak melding

 2. Vrije verstrekking? Ik denk dat ze het THC-gehalte wel eens aanmogen pakken net als bij alcohol.
  Wiet en heroine vind ik nog al een groot verschil tussen zitten.
  Ik denk dat je meer uit je leven kan halen als je af en toe eens een jointje opsteekt dan wanneer je je baan kan houden en ’s avonds soms boven een zilverpapiertje je goedje naar binnen zuigt. Maar dit is mijn mening hoor.
  Voor de rest mogen er van mij wel meer shops komen, maar dan in overleg met de omwonenden en anders ergens wat afgelegen waar er niet zo veel overlast kan zijn, maar het blijft denk ik een moeilijk verhaal. Maar nogmaals, de thc-gehalte lijkt mij wel een aanfachtspunt wat best getoetst mag worden.  Maak melding

Reageer