Nieuwe Hervorming in Zwolle

Zwolle – Niet toevallig juist op Hervormingsdag  31 oktober 2011 start er een nieuwe hervormingsbeweging in Zwolle. Nu niet met weer een nieuwe kerk, maar juist met een omgekeerde beweging. Kerken komen weer nader tot elkaar en gaan samenwerken en spreken uit hoe ze naar buiten toe willen treden. Dat doen ze om 20.00 uur in de Grote Kerk of St.Michaelskerk. Gelukkig is deze kerk nog net blijven staan met de Beeldenstorm en de Reformatie.

Zwolle is de stad van de Moderne Devotie zoals we de laatste maanden steeds meer gaan ontdekken. De beweging van de Moderne Devotie was een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke kerk. Het was niet de bedoeling van de Moderne Devotie om een nieuwe kerk te beginnen maar om misstanden binnen de kerk aan te kaarten. Toch heeft deze beweging wel degelijk invloed gehad op de grote hervorming van de Reformatie met Maarten Luther en Johannes Calvijn.

Maarten Luther heeft in een huis gewoond(Maagdenburg) van de broeders van het gemene leven, van deze moderne devoten heeft hij ook les gehad. Vandaar dat de bijeenkomst vanavond in de Grote Kerk of St.Michaelskerk eerst wordt voorafgegaan met een Vesper in de Lutherse Kerk aan de Koestraat. Ds.de Fouw zal de verbinding gaan leggen tussen Luther en de Moderne Devotie. Het is tenslotte Hervormingsdag !

Op de deur van de Grote Kerk komen dit keer geen stellingen. Wel komt er een hervormingsdocument. Sprekers uit de Reformatorische Kerk, Rooms Katholieke Kerk, Protestantse Kerk, Lutherse Kerk, Remonstrantse Kerk, Evangelische Kerk en Diaconale Kerk(Leger des Heils) zullen zich uitspreken over de relatie Kerk en Samenleving op basis van de Moderne Devotie. Zo ontstaat er een geleidelijk een hervormingsdocument. christelijke studenten, schoolbestuurders en politici uit Den Haag zullen na de pauze reageren. Op Hervormingsdag 31 oktober 2011 ontstaat er een nieuwe hervorming ! Geen sprake meer van vooroordelen en vervolging maar van gemeenschap. De Postmoderne Devotie Beweging is geboren !

Artikel delen: