Thorbeckedebat Zwolle 2011

Zwolle – Past ons in de 19e en vroeg 20e eeuw ontworpen bestel nog bij de samenleving en de politieke situatie van nu? Wat zegt de politieke crisis van het bestel over onze cultuur? Deze actuele vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse Thorbeckededat in de raadzaal van het Zwolse stadhuis (Grote Kerkplein 15), op dinsdag 8 november vanaf 20.00 uur.

De tijd waarin politieke partijen kiezers konden binden lijkt voorbij. Kiezers willen in toenemende mate invloed op de regeringsvorming en rekenen partijen af op hun prestaties. De verandering van ‘van afspiegelen naar afrekenen’ vereist aanpassing van ons democratische bestel. Het Thorbeckedebat is een initiatief van de Stichting Thorbecke Zwolle. Deze stichting komt voort uit de Stichting Standbeeld Thorbecke, die zorgde voor een standbeeld van de Zwolse staatsman in 1992 op het Stationsplein van de Overijsselse hoofdstad. Het debat wordt jaarlijks georganiseerd om burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van het openbaar bestuur te vergroten. Bij de vraagstelling in de jaarlijkse debatreeks wordt gerefereerd aan zienswijzen van Thorbecke.

De raadszaal is geopend vanaf 19.30 uur. De lezing die om 20.00 uur begint wordt verzorgd door prof.dr. Rudy Andeweg, hoogleraar Emperische Politicologie aan de Universiteit van Leiden. Zijn opponent is prof.dr. Gabriël van den Brink, hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. De vraag is of het politieke stelsel inderdaad op de schop moet: Andeweg stelt structurele veranderingen voor, Van den Brink ziet meer in een andere manier van met elkaar omgaan.

De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Jan Drentje, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij rondt om circa kwart voor tien af. Aansluitend is er een informele bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het Thorbeckedebat bij te wonen en deel te nemen aan de discussie.

Artikel delen: