Tijdelijke andere bestemming voor ontwikkellocaties

Zwolle – De gemeente Zwolle wil gronden die door de economische situatie of ingewikkelde procedures voorlopig nog niet in ontwikkeling kunnen, tijdelijk een andere bestemming geven. Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de motie over dit onderwerp die de gemeenteraad in november 2010 aannam.

“We vinden het een goed idee om tijdelijk gebruik van braakliggende gronden toe te staan”, legt wethouder Piek van ruimtelijke ordening uit. “Op deze manier kunnen gronden die nu tijdelijk geen functie hebben, alsnog maatschappelijk nut hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan natuur, speelgelegenheid, parkeermogelijkheden. Dit komt bovendien ten goede aan de uitstraling van onze stad”. Zwolle heeft met de vier andere grote gemeenten in Overijssel een aanvraag lopen bij de provincie Overijssel voor een pilot ‘Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen’. Zo’n pilot is een mooie kans om meer ervaring op dit terrein op te doen en mogelijkheden om hierover gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Eind dit jaar wil Zwolle starten met een eerste project. In eerste instantie wordt gekozen voor tijdelijk gebruik van gronden die in eigendom zijn van de gemeente.

Artikel delen: