Tevredenheid over nieuwe methode leerlingenvervoer

Zwolle – Over het algemeen zijn ouders en scholen die gebruik maken van het leerlingenvervoer tevreden over het soort vervoer en begeleiding die hun kind krijgt. Dit blijkt uit de evaluatie van het leerlingenvervoer in Zwolle over het schooljaar 2010-2011.

De evaluatie bestond uit een enquête die aan ouders en scholen is voorgelegd. Van de 455 verstuurde enquêtes, reageerde 48 procent van de ouders en 38 procent van de scholen. De belangrijkste conclusies van de enquête zijn: ouders en kinderen moesten  wennen aan de opstapplaatsen, ouders waarderen het aangepast vervoer met een 7, de chauffeurs voldoen aan de gestelde eisen, maar er zijn soms verbetering mogelijk in bejegening en rijstijl. De nieuwe beoordelingssystematiek en het gebruik van opstapplaatsen heeft een kostenbesparing opgeleverd.

Verbeteren

Uit de evaluatie kwamen ook verbetering naar voren. Deze acties worden verder uitgewerkt. Zo kan de klachtenprocedure worden verbeterd, de functie en het belang van de adviesraad leerlingenvervoer wordt beter gecommuniceerd, de scholen en de gemeente bekijken hoe de adviesfunctie van de scholen over het leerlingenvervoer minder arbeidsintensief gemaakt kan worden en aan ouders vragen om relevantie informatie over hun kind aan de vervoerder te melden.

Nieuwe methode

Sinds het schooljaar 2010-2011 wordt voor het leerlingenvervoer binnen Zwolle uitgegaan van wat kinderen kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Dit houdt in dat sommige kinderen niet langer naar school gebracht worden met aangepast vervoer, maar in voorkomende gevallen op de fiets, het openbaar vervoer (al dan niet onder begeleiding) of door de ouders naar school gebracht worden. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van het soort vervoer.

Er zijn in 2010-2011 564 aanvragen voor leerlingenvervoer ingediend. Op de beoordeling en het besluit werden 26 bezwaren ingediend door ouders die het niet eens waren met het soort vervoer. Hiervan werden 14 bezwaarschriften ingetrokken omdat er op basis van aanvullende informatie een ander besluit werd genomen. Drie bezwaren kwamen te laat binnen en zijn niet in behandeling genomen. Acht bezwaarschriften zijn door de adviescommissie bezwaarschriften behandeld. Zes ervan werden ongegrond verklaard, één bezwaar is toegekend en één is ingetrokken.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Als ‘ nieuws volger van het leerlingen vervoer ‘ zou ik graag willen weten wie het vervoer verzorgd.
    Wetend dat de ‘ ene vervoerden de andere niet is ‘ wil ik dezen niet ‘ over een kam scheren ‘ .    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.