Ambelt werkt aan samenwerking met Special Heroes

Zwolle – Het afgelopen schooljaar is op onderwijsinstelling de Ambelt in Zwolle op een aantal locaties gestart met het project Special Heroes. Special Heroes is een sportstimuleringsproject – in samenwerking met NOC/NSF – met als doel leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. De methodiek is erop gericht om jongeren blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten.

Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn een zeer diverse doelgroep. Het gaat om kinderen en jongeren met een chronische ziekte of met een lichamelijke, auditieve, visuele, verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast vormen kinderen en jongeren met gedragsproblemen ook een aparte doelgroep binnen het speciaal onderwijs. Special Heroes werkt eraan om op termijn alle leerlingen in het speciaal onderwijs te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn.

Hoe werkt het project Special Heroes?

Maatwerk is van groot belang, daarom wordt er bij Special Heroes in drie fases naar het sporten binnen een vereniging toegewerkt.

Fase 1: Binnenschools aanbod: sportverenigingen of andere sportaanbieders bieden tijdens de lesuren sportactiviteiten aan. De kennismakingsprogramma’s starten altijd binnen de school. De regionale projectleider van Special Heroes werkt nauw samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders in de buurt van de school én van de woonplaats van de leerlingen. Via de school worden ook ouders betrokken bij de sportkeuze. Zo ontstaan er voor de leerlingen mogelijkheden om in hun vrije tijd bij een sportvereniging te gaan sporten en bewegen.

Fase 2: Naschools/buitenschools aanbod: sportverenigingen verzorgen aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op school of bij de vereniging.

Fase 3: Nazorgtraject: het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerling staat hier centraal. De sportcoach vanuit Special Heroes is zeer nauw betrokken bij de transfer naar de verenigingen.

Rol van de sportvereniging

De sportvereniging of andere sportaanbieder vervult een belangrijke rol in het gehele traject. Niet alleen om de leerlingen te enthousiasmeren, maar ook om ze blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Dit betekent dat zij binnen de vereniging structureel speciale sportactiviteiten kunnen aanbieden. De kinderen en jongeren worden lid van de sportvereniging en kunnen blijvend deelnemen aan een sport die zij leuk vinden.

Eerste clinics

De voorbereidingen voor eerste clinics zijn in volle gang. Zo gaan leerlingen deelnemen aan een fitnessprogramma i.s.m. met Autisme Sportief en zullen leerlingen samen met docenten de 4 mijl van Zwolle (voorafgaand aan de Zwolse Halve Marathon) gaan lopen. Ook zijn er plannen om in het voorjaar de Alpe D’Huez te gaan beklimmen.

Special Heroes is op zoek naar partnerverenigingen om haar activiteiten uit te breiden in deze regio. De toekomstig partnervereniging krijgt ondersteuning van de sportcoach vanuit Special Heroes. Deze coach heeft kennis van de doelgroep en zal ondersteuning bieden aan het kader binnen de verenigingen.

Artikel delen: