36 avonden feest in paviljoen Park de Wezenlanden

Zwolle – Maandagavond spreekt de Zwolse gemeenteraad zich uit over het plan voor een horecapaviljoen op Park de Wezenlanden. De grootte van het paviljoen stuitte op bezwaren van de buurtbewoners. Die vonden bijvoorbeeld dat het een partycentrum was en hadden onder andere moeite met de sluitingstijden, te verwachten geluidshinder en parkeerproblemen bij het stadspark. Wethouder Dannenberg heeft de zaak verder bestudeerd, maakte enige aanpassingen in het plan en komt nu met punten voor een beheersplan. In het horecapaviljoen zal niet 50 keer per jaar gefeest gaan worden. Dat aantal wordt teruggebracht naar 36 keer per jaar.

horecapaviljoen.jpg
Schets horecapaviljoen Park de Wezenlanden

 "In de reserveringsovereenkomst met de ontwikkelaar en exploitant voor de horecavestiging in park De Wezenlanden zal de afspraak worden opgenomen samen met de gemeente en een vertegenwoordiging van de buurt een beheerplan op te stellen. De ontwikkelaar en exploitant willen hier bovendien ook uit eigener beweging graag aan meewerken. Dat beheerplan zal ook nadat de horecagelegenheid is geopend een levend document blijven. In het overleg wat dan regelmatig, bij aanvang twee maal per jaar, zal plaatsvinden, kan worden besloten het document aan te passen. In het beheerplan zal vastgelegd worden dat er in eerste instantie maximaal 36 avonden per jaar zijn waarbij de capaciteit van het gehele gebouw benut wordt voor feesten. Na een paar jaar, indien er voldoende ervaring is met de gevolgen van feesten op de omgeving en de overlast meevalt of ontbreekt, kan besloten worden het maximale aantal van deze bijeenkomsten in het beheerplan te verruimen. Dat zal gebeuren in overleg met de omwonenden."

"Het beheerplan blijft dynamisch en is een soort groeimodel waarbij ondernemer, omwonenden en gemeente met elkaar in gesprek blijven en zo nodig zaken verder regelen en afspreken.. De ondernemer geeft aan dat er op de maandag tot en met de woensdag sowieso weinig feesten gehouden worden die duren tot na 21.00 uur."

In het beheerplan zullen ook zaken worden vastgesteld zoals:

– hoe de ondernemer klanten verwijst naar parkeergelegenheid;

– hoe de ondernemer de klanten op de website wijst op de

parkeergelegenheden in de omgeving;

– hoe de ondernemer omgaat met vertrekkende gasten ‘s avonds laat;

– etc, etc

Gemeente: "Bovenstaande zullen we opnemen in een te sluiten reserveringsovereenkomst waarna de ondernemer zijn plannen zal uitwerken. We stellen voor het beheerplan te maken op de wijze zoals eerder genoemd, namelijk in de periode dat de ondernemer zijn plan uitwerkt zodat die gereed is op het moment dat de ondernemer een omgevingsvergunning voor het gebouw krijgt en er een erfpachtovereenkomst getekend zal moeten worden. In die erfpachtovereenkomst kan dan het beheerplan worden opgenomen."

"De ondernemer heeft benadrukt dat het plan waarvan de schetsen bekend zijn, nog maar een eerste schets zijn. De ondernemer wil bij de uitwerking van een plan zo veel mogelijk rekening houden met de omgeving."

"Over het parkeren kunnen we u nog melden dat de gemeente met de eigenaar van de niet voltooide garage aan de Assendorperdijk in overleg is en er zicht is op realisatie van 94 parkeerplaatsen op dat terrein. Dit worden geen openbare parkeerplaatsen en zijn overdag bedoeld voor gebruikers van het kantoor. Hiermee wordt de totale parkeerdruk in de omgeving overdag echter wel verminderd. Bovendien zal de ondernemer gevraagd worden om te verkennen of er nadere afspraken te maken zijn met de eigenaar van de garage over het avondgebruik van de parkeerplaats. Er zal in dat geval een extra parkeeroptie beschikbaar komen voor avondbezoekers van het paviljoen (met name voor de maandag tot en met woensdag)."

Artikel delen:
Reacties 10
 1. misschien wat overdreven maar dit doet me denken aan de bierton… ging altijd goed totdat er huizen omheen werden gebouwd enz. een nieuwe bierton in het park???


  ⚠️ Meld

 2. En er komt uiteraard een parkeerplaats onder dit gebouw…. oh nee, we zitten in Zwolle, daar wordt natuurlijk dan weer geen gebruik van hersenen gemaakt!


  ⚠️ Meld

 3. Ik ben benieuwd of de buurtbewoners de nieuwe kaders gaan pruimen. Maar maandag beslist de gemeenteraad, en reken maar dat het grote paviljoen er gaat komen!! Ja, ook de PvdA >:(


  ⚠️ Meld

 4. Gansje69 bij de bierton waren er ook al problemen voor er nieuwe huizen omheen werden gebouwd.De toen bestaande kern van woningen en boerderijen die er waren hadden op hun manier er steeds last van.Dat kwam voornamelijk dat veel biertongangers hun auto,s daar langs de weg parkeerden en snachts bij het verlaten een hoop herrie maakten.Er kwamen een heleboel gasten van het platteland uit de omgeving en zopen zich klem en gingen buiten tekeer als de tent ging sluiten.De eigenaar van de bierton heeft er veel aandacht aan besteed door een eigen parkeerplaats en inpandig isolatie plus buit een muur er om heen om de geluidshinder te beperken.Maar er zijn tochbaltijd mensen uit de buurt die door bleven zeuren .


  ⚠️ Meld

 5. Het voorstel van de wethouder is maandagavond 22 tegen 12 – en 1 onthouding – stemmen aangenomen. GL, SP, Swollwacht en Peters (PvdA) en V.d. Kooij (VVD) stemden tegen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.