Bewoners Mimosastraat tegen geluidscherm bij spoor

Ingezonden:

Ik woon sinds 5 jaar aan de Mimosastraat, langs het spoor. Sinds 2009 ontvangen we diverse berichten over plannen om een geluidscherm langs het spoor te plaatsen. Mijn partner en ik zijn – zoals veel bewoners – het niet eens met het plaatsen van een scherm. Wij wonen aan de begane grond, en zijn straks het uitzicht volledig kwijt. Lawaai van voorbijgaand treinverkeer merken we haast niet en ervaren we absoluut niet als overlast. Middels deze brief wil ik, naar aanleiding van de beslisnota voor de raadsvergadering op maandag 7 november, bezwaar maken.

Er wordt in vrij positieve zin in de beslisnota gerefereerd aan de communicatie met bewoners. Bij de eerste aankondiging van deze plannen, in maart 2009, werd verteld dat er snel een informatiebijeenkomst gehouden zou worden. De volgende brief arriveerde echter anderhalf jaar later: deze gaf aan dat een informatieavond plaats zou vinden op 30 september 2010. Ik ben op deze informatiebijeenkomst geweest, waarbij de opkomst hoger was dan in de beslisnota staat. Van de aanwezigen gaf vrijwel iedereen aan geen last te hebben of wakker te liggen van het spoorweglawaai; er werd vooral veel aangegeven dat mensen hier al heel lang, en zonder problemen, wonen. De aanwezigen waren zeer verontwaardigd over de drastische ingreep die voorgesteld wordt zonder enige peiling naar de mening, ervaring of wensen van omwonenden. Er werd een schetsontwerp voorgelegd, terwijl mensen kwamen om bezwaar tegen een scherm te kunnen uiten. Dit werd duidelijk ervaren als stappen overslaan.

Het technische onderdeel van het verhaal, namelijk het akoestische onderzoek en metingen, was voor veel mensen onoverzichtelijk. Er was een geluidsdeskundige aanwezig die vragen kon beantwoorden, maar het betreft zeer ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek in een gespecialiseerd veld, wat in een notendop moeilijk uit te leggen (en dus ook te vatten) is. Er kwam geen concreet antwoord op simpele vragen over waarom er bijvoorbeeld niet is gemeten in de woningen, maar buiten.

Na deze bijeenkomst is een verslag verstuurd waarin stond dat het saneringsprogramma begin 2011 ter inzage zou liggen. Omdat we daarna maandenlang niets meer hoorden over het scherm, heb ik in april mail contact gezocht met Michel Filart en Ab Brand. Er is mij verteld dat besluitvorming nog niet aan de orde was, en dat we op de hoogte zouden worden gehouden.

Hierna is geen communicatie geweest tot 21 oktober 2011. In deze laatste brief ontvingen bewoners het bericht dat in de Peperbus staat: de stukken liggen ter inzage 27 okt t/m 7 december, waarna het besluit zal worden vastgelegd door het college. Hiermee wordt de indruk gewekt dat inspraak of inbreng minstens tot die tijd mogelijk en zinvol is. Er wordt ook aangegeven dat er op 17 november weer een informatieavond is gepland, maar dit gebeurt pas ná de raadsvergadering van 7 november. In deze vergadering wordt gestemd op het voorstel, dat rechtstreeks geagendeerd is voor besluitvorming. Er is een reële kans dat er vervolgstappen in gang gezet worden, die moeilijk terug gedraaid kunnen worden. Dit is beslist niet duidelijk gecommuniceerd.

Politiek

De SP heeft na de eerste bijeenkomst een brief gestuurd naar alle inwoners van de straat. Hierin staan onder andere resultaten van een enquete onder bewoners: 82% ‘is tegen de komst van het geluidsscherm, met als belangrijkste argument dat het uitzicht erdoor verpest wordt en dat er nu niet of nauwelijks geluidsoverlast wordt ondervonden…64% is ontevreden over de informatievoorziening van de gemeente. De belangrijkste klachten zijn het gevoel alleen geinformeerd te worden nadat de beslissing al is genomen…’ Als laatste staat in deze brief dat een geluidsscherm niet wettelijk verplicht is, maar wel noodzakelijk om subsidie van het Rijk te kunnen krijgen.

Decibels

Er wordt in de diverse rapporten en in de beslisnota geconstateerd dat gevelsisolatie aan de woningen niet nodig zou zijn omdat de geluidsnorm binnen niet overschreden wordt, en daarom is gekozen om het probleem bij de bron aan te pakken met raildempers en een scherm. Is het niet het geval dat overheidssubsidie alleen verstrekt wordt wanneer er bij de bron ingegrepen wordt? Als het geluidsniveau binnen de woningen voldoet aan de geluidsnorm, is de vraag waarom dit scherm überhaupt nodig zou zijn, niet overbodig.

De vermindering van gezondheidsproblemen (stress, gestoorde slaap ed) die het scherm zou moeten bewerkstelligen, weegt niet op tegen de stress die deze ongewenste muur (laat staan de bouwwerkzaamheden) gaat veroorzaken. Een mens wordt niet voor niets opgesloten voor straf: tegen een muur aankijken bevordert het woonplezier beslist niet.

Zeggenschap

Tenslotte wil ik graag nog even iets kwijt over zeggenschap. Zeggenschap over je woonomgeving heb je zelf lang niet altijd in de hand, maar als je bijvoorbeeld een huis kunt kopen ben je vrij om te kiezen en dus ook eventueel te verhuizen. Velen hebben die optie niet. Mensen die bij de sociale woningbouw huren zijn in de regel niet degenen die vrije keuze hebben wat woonplek betreft.

Handtekeningen

Ik stuur hierbij een lijst met namen van bewoners die ook tegen dit scherm zijn en door middel van een handtekeningenactie hun steun hieraan hebben gegeven. Veel van deze mensen hebben opmerkingen erbij geschreven: ook dit geeft aan dat er onvoldoende gelegenheid voor inspraak is geweest. Ik wil graag namens deze bewoners de raad verzoeken op 7 november tegen de beslisnota te stemmen, of de beslisnota van de agenda te halen en weer ter discussie te stellen.

met vriendelijke groet,

Claire Mumford

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Ik reis graag met de trein, om van de omgeving te kunnen genieten.
  Steeds vaker worden er enorme geluidsschermen rond het spoor gezet, waardoor je uitzicht flink verpest wordt. Denk voor treinen vanuit Zwolle bijvoorbeeld aan Nijkerk, Amersfoort en Elst.
  In het geval van de Mimosastraat bestaat ?berhaupt niet de wens om zo’n irritant scherm te plaatsen ; waarom zou er dan in vredesnaam zo’n ding geplaatst worden?


  ⚠️ Meld

 2. ben het geheel met bovenstaande eens! we willen geen scherm, we willen uitzicht (net als de mensen in de trein dat willen), geluid van de treinen is juist leuk en levendig. heel vreemd dat getracht is dit over onze hoofden heen te beslissen.
  wij hebben de brief van Claire Mumford ook ondertekend en zijn maandag ook bij de raadsvergadering. hopelijk wordt dit plan voor eens en voor altijd van tafel geveegd!


  ⚠️ Meld

 3. Ik snap het niet, vorig jaar is er een onderzoek onder buurtbewoners geweest en het grootste percentage was tegen het plaatsen er van. Ik weet niet de precieze percentages meer, maar het was meer dan 75% als ik het wel heb.

  Ik woon ook aan de mimosastraat en mij vallen de treinen eigenlijk pas op als ze ’s avonds laat niet meer rijden. Ik heb er geen last van, verre van eigenlijk. Binnen valt het in ieder geval niet op.
  Voor mij hoeft het dan ook niet. Ik weet nog niet of ik tijd heb maandag, maar als het enigzins kan ben ik ook bij de raadsvergadering aanwezig.

  Het argument van de gemeente is dat de landelijk vastgestelde geluidsnormen overschreden worden, en dat het slecht is voor de volksgezondheid. Ik ben echter nog nooit ziek geworden van een passerende trein.

  Volgens mij is het verhaal erachter inderdaad dat ze de subsidie willen vangen, en er zullen ook wel bedrijven aan het lobbyen geweest zijn inderdaad.  ⚠️ Meld

 4. Zo,n scherm heeft geen enkele nut als er een trein voorbij komt.Alleen het geluid verplaatst zich minder over de grond waardoor de begane grondbewoners daar minder last hebben.Al het geluid wat er dan bovenuit stijgt bezorgd de bovenbewoners van de mimosastraat wel weer overlast.Dit heb ik ervaren langs de A28 als ik op de flat in Noord Aalanden op bezoek was.Wanneer ik daar op de straat stond was het rustig maar bij kennissen op het balkon moest je schreeuwen tegen elkaar.Een enorm lawaai er bovenuit.  ⚠️ Meld

 5. Gewoon weer het werk van een stel opportunistische lobbyisten die weer ergens aan willen verdienen ten koste van de mensen om wie het eigenlijk gaat! >:(


  ⚠️ Meld

 6. Ben vaak op bezoek bij bewoners van de Mimosastraat en geniet van het mooie uitzicht. De bomen en treinen die langs komen.Absoluut geen last van lawaai.
  Ik ben het helemaal eens met de argumenten van de bewoners die geen geluidsscherm willen.Wordt tijd dat de gemeente er voor de bewoners is en niet andersom.


  ⚠️ Meld

 7. Het besluit van de gemeente om een geluidsscherm te moeten plaatsen heeft mijns inziens meer te maken met het feit dat de gemeente hiervoor subsidie krijgt. Deze subsidie moet worden opgeconsumeerd omdat de gemeente volgend jaar minder subsidie gaat ontvangen wanneer blijkt dat niet alle verleende subsidie is verbruikt.

  Het punt dat de gemeente aandraagt dat het beter is voor de gezondheid van de bewoners dat er een geluidscherm komt, vervalt zodra blijkt dat er geen voldoende geld is. Dat is verleden jaar gebleken toen de geemnet het plan heeft ingetrokken.


  ⚠️ Meld

 8. de geluidsschermen zijn niet transparant. volgens de gemeente ambtenaar die ik gesproken heb was dat de duur en zou er toch maar graffiti op komen… :s voor ons als bewoners zou een transparant scherm enigszins verzachting van het leed zijn. maar liever heb ik dat hier helemaal geen belastinggeld aan wordt uitgegeven. zeker als het inderdaad alleen maar gaat om het binnenharken van een subsidie van het rijk. geld speelt een vreemde rol hier in… ik hoop dat de gemeenteraad inziet dat wij als bewoners ook iets te zeggen hebben over onze leefomgeving (idd de gemeente is er toch voor de bewoners, of is het nou andersom?).
  volgens mij spreek je dan van een democratie – anders gaat het een vreemde kant op in Zwolle- muren in een stad neerzetten werkt trouwens nooit echt bevorderlijk voor het leefklimaat en de democratie, zie bijvoorbeeld Berlijn 😉 en als het zo wordt gespeeld, kunnen wij natuurlijk ook eens een muur om het gemeentehuis zetten 🙂 anyway, we hopen dat het onderwerp van de agenda af gaat!


  ⚠️ Meld

 9. toch bizar dat in de beleidsnota de mening van de bewoners maar op een manier wordt genoemd, namelijk onder het punt Risico’s: “2. Bezwaren van bewoners kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering Bewoners en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Hierdoor kan de uitvoering van de maatregelen vertraging oplopen.” oei er zal eens een burger met een mening zijn – dat wordt dus gezien als een risico!!


  ⚠️ Meld

 10. Als de gemeente zo nodig geld over de balk wilt gooien.
  Laten ze dat dan voor nutigge dingen doen.
  Dan voor een geluids wal die wij als bewoners niet willen.
  Geef de subsidie die de gemeente krijgt voor de geluidswal,aan
  de woningbouw SWZ.
  Zo dat de woningbouw de woningen kunnen gaan isoleren.
  Men praat over geluids overlast van de treinen nu ik woon al 11 jaar in de Mimosastraat.
  En heb geen last van de treinnen eerder van de buren en de auto,s brommers.
  Laat de gemeente de straat maar aan pakken zo dat er geen race baan van gemaakt kan worden door de auto,s en brommers.
  En de woningen goed isoleren daar hebben we als bewoners meer aan.
  Dan tegen zo,n geluidswal aan te kijken die dan ook nog de uitzicht weg haalt.
  Vooral voor de bewoners die op de eerste etage wonen.

  .  ⚠️ Meld

 11. Beetje vreemd verhaal om de gezondheid van de aanwonenden tegen hun zin te beschermen. De betuttelende overheid past niet meer in deze tijd.
  Zit er bij de gemeente niets anders achter? Ik kan me voorstellen dat ze anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals de Hanzelijn of het hoogfrequent spoor of toename goederenvervoer? Ik heb geen idee of dat voor dit stukje spoor zal gelden. Is er geen raadslid die op WLZ e.e.a. kan uitleggen?


  ⚠️ Meld

 12. @dame ; dat soort gedachten kwamen ook bij mij naar boven:
  waarom zal en moet dat geluidschermencirsus doorgang vinden.

  “Raildempers in Rotterdam
  Voor de geluidssituatie in Rotterdam-Zuid zijn raildempers een goed alternatief voor hoge geluidsschermen die de omwonenden niet wilden. Na afwegen van de belangrijkste voor- en nadelen is besloten om het 3 kilometer lange traject tussen de Willemsspoortunnel en station Rotterdam Lombardijen te voorzien van raildempers. Op alle doorgaande sporen, in totaal 14 kilometer enkel spoor, zijn raildempers op de spoorstaven gemonteerd. De oorspronkelijk in het Tracébesluit geplande schermen blijven hierdoor voor het grootste gedeelte achterwege, terwijl wel aan de geluidseisen wordt voldaan.

  bron: http://www.prorail.com

  zijn alle alternatieven wel onderzocht, of is het hier ook een kwestie van: er is geld voor, dus moettutmaar….


  ⚠️ Meld

 13. Op het traject kun je niet sneller met de trein maar er kan wel vaker een trein komen, misschien wel s’nachts. De gemeente zal dan altijd zeggen “maar jullie als bewoners wilde zelf het geluidscherm niet, we hebben het aangeboden”


  ⚠️ Meld

 14. Maandagavond is na inspraak van een bewoner van de Mimosastraat besloten dat het agendapunt van de agenda werd gehaald.

  Wethouder Dannenberg had de maatregel ingesteld door noodzaak van geluidsanering die in heel NL gelden. De middelen zijn nu beschikbaar en de wethouder stelt voor dat ook te doen om de subsidie velig te stellen. Dannenberg merkt nog op dat de huidige bewoners misschien geen overlast ervaren, maar nieuwe bewoners mogelijk wel. Het dictum moet daarom aangepast worden waarna a.s. vrijdag het besluit zal vallen.

  Alle politieke partijen willen de bewoners van de straat bij de plannen betrekken, daarom volgt er een inventarisatie van informatie en daarna een meningvormend debat over een geluidscherm. Bij de gesprekken worden de bewoners, woningcorporatie en een deskundig ambtenaar betrokken.

  Er wordt dus wel een subsidieaanvraag gedaan, maar dat een plaatsing van een scherm een politiek traject ingaat, waarbij het nog maar de vraag is of dat scherm er ooit gaat komen.


  ⚠️ Meld

 15. goed en volledig verslag van KvDijk. we waren aanwezig met een mooie delegatie, Claire heeft goed gesproken en we hebben de handtekeningen overhandigd.

  ben wel verbaasd over de opmerking van de wethouder. toekomstige bewoners zijn toch ook mensen net als wij? denk niet dat zij wel overlast zullen ervaren. hij wil dus de subsidie veilig stellen. maar hopelijk zal die niet nodig zijn.

  dat het punt nu van de agenda is gegaan stemt ons blij. we zijn blij dat er aandacht is voor de bewoners en dat er deskundigen betrokken zullen worden. dit is een begin.

  en @bart1 ehm zoiets heet verspilling van subsidiegeld..


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.