Isala tevreden met onderzoek Patiëntveiligheid

Gisteren  is bekend gemaakt hoe vaak in Nederlandse ziekenhuizen onbedoelde schade voorkomt. Op basis van buitenlandse onderzoeken was de schatting dat in Nederlandse ziekenhuizen 1500 tot 6000 mensen per jaar overlijden. Harde statistische gegevens ontbraken tot nu toe.

Het onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid heeft Nederlandse cijfers opgeleverd: 1735 patiënten zijn in Nederlandse ziekenhuizen overleden door vermijdbare fouten. De Isala klinieken waren een van de 21 ziekenhuizen die patiëntendossiers ter beschikking hebben gesteld voor het onderzoek. Hier volgt de reactie van Isala: De Isala klinieken vermoedden dergelijke cijfers over onbedoelde schade wel op basis van het Veilig Incident Melden dat daar al enige jaren wordt gedaan. Tegelijkertijd realiseert het ziekenhuis dat iedere onbedoelde en vermijdbare fout een persoonlijk drama kan betekenen voor de patiënt en de specialist of verpleegkundige. Daarom vinden de Isala klinieken het ook zo belangrijk dat dergelijk onderzoek gedaan wordt. Statistische gegevens helpen om nog meer acties te ondernemen en zo de patiëntveiligheid te vergroten.

Overigens is patiëntveiligheid al langer een speerpunt van de Isala klinieken. Sinds 2003 wordt er gewerkt aan het incident melden en sinds 2006 hebben zij een Centrum Patiëntveligheid dat veel interventies implementeert die fouten voorkomen of op zijn minst helpen om te leren van fouten. Zo worden op bijna alle afdelingen incidenten gemeld, geanalyseerd en op basis daarvan verbeteracties geformuleerd. Er zijn diverse protocollen op het gebied van patiëntveiligheid (bijv. links-rechts verwisseling) en dubbelchecks (bij medicatie) ingevoerd De Isala klinieken werken samen met DSM om van hen te leren hoe er veiliger gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt aan het standaardiseren van de mondelinge overdracht. Isala werkt voorvarend aan een elektronisch patiëntendossier en digitaal polidossier.  

Voor een deel zijn de aanbevelingen van het NIVEL dus al in gang gezet. De Isala klinieken gaan naar aanleiding van het onderzoek kijken welke aanbevelingen nog meer kunnen worden ingezet om de veiligheid te verbeteren. In juni verschijnt hiervoor een plan van aanpak.

 

Over het NIVEL-onderzoek

Voor meer informatie over het NIVEL-onderzoek kunt u kijken op www.onderzoekpatientveiligheid.nl.

Artikel delen:

Reageer