IJsselacademie presenteert geschiedenis Waterstaat

Zwolle – Op vrijdag 18 november, vanaf 16.00 uur, presenteert de Stichting IJsselacademie haar nieuwste uitgave, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken. Het boek is geschreven door waterstaatsdeskundige Dirk M. van der Schrier. De presentatie vindt plaats in het Provinciehuis te Zwolle, waar Jos Mooijweer, directeur van de IJsselacademie, het eerste exemplaar zal overhandigen aan de gedeputeerde van (onder meer) Ruimte en Water, Bert Boerman.

Bij zijn werkzaamheden als ingenieur bij de provincie Overijssel, in de periode 1963-1990, was Van der Schrier belast met het onderwerp waterhuishouding. Bij herhaling stuitte hij op verschijnselen die nieuwsgierig maakten naar de geschiedkundige achtergrond ervan. De historisch-geografische studies die hij vervolgens publiceerde, waren vaak van nut bij de uitwerking van nieuwe waterstaatkundige projecten. Voor het eerst zijn ze nu gebundeld.

De indeling van het boek is bepaald door de streken in West-Overijssel. De hoofdstukken staan op zichzelf, maar door alle zeventien loopt een waterstaatkundige lijn, die het boek tot een eenheid maakt. Aan de orde komen onder meer de rivieren en de rivierdijken in West-Overijssel, waaronder de Holterdijk, die ooit een bij nat weer onbegaanbare weg was, maar al in de 15de eeuw hoogwatervrij werd gemaakt. De auteur beschrijft de objecten op de grens tussen Zuiderzee/IJsselmeer en het aangrenzende land. Keersluizen en schepradgemalen, maar zeker ook dammen in rivieren, overlaten voor zeewater in zeedijken en moderne overlaten in hoofdwaterkeringen voor het inlaten van water, onder meer vanuit het IJsselmeer.

Van der Schrier gaat uitgebreid in op het nut van waterberging, als waterlinie om de vijand tegen te houden, en tijdens stormvloeden om de toppen van de hoogwaterstanden in Zwolle te verlagen. Tot de komst van de Afsluitdijk in 1932 stonden de Zwolse stadsgrachten in open verbinding met de Noordzee. De omstreden keersluis die in Zwolle is gebouwd, krijgt de nodige aandacht, evenals de overstromingen waaronder West-Overijssel te lijden heeft gehad.

Geïllustreerd met talrijke foto’s, tekeningen en kaarten is Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken een onmisbaar standaardwerk voor iedereen met interesse voor (de geschiedenis van) het waterbeheer in onze streek.

De nieuwe publicatie is vanaf 19 november te koop bij de erkende boekhandel en bij de IJsselacademie in Kampen, 038 331 52 35 of info@ijsselacademie.nl

Artikel delen: