Afval krijgt nieuw leven in Zwols Grondstoffenplan

Zwolle – Het Grondstoffenplan 2012-2016 brengt een afvalloze en duurzame samenleving in Zwolle dichterbij. Het Zwolse college heeft het Grondstoffenplan vastgesteld dat het Gemeentelijk Afvalstoffenplan (GAP) 2007-2011 vervangt. Met het grondstoffenplan gaat Zwolle zich niet langer focussen op de inzameling van restafval, maar juist op het faciliteren van de burgers bij de gescheiden inzameling van herbruikbare grondstoffen.

Door de toenemende welvaart worden grondstoffen schaarser. Een groot deel van de fossiele grondstoffen worden maar slechts kortstondig gebruikt waardoor uitputting dreigt. Door een andere benadering van het afvalbeheersysteem, gaat Zwolle er voor zorgen dat herbruikbare grondstoffen niet langer in de grijze container verdwijnen. De ambitie van het grondstoffenplan is om in 2016 tot een reductie van 47 kilo restafval per inwoner per jaar te komen. De uitvoering van het grondstoffenplan levert: een hogere service voor de burgers; een hoger milieuprofiel door reductie van restafval en verbetering van afvalscheiding; bij een stabiele of zelfs lagere afvalstoffenheffing.

Om de ambitieuze doelstellingen van het grondstoffenplan te realiseren, neemt de gemeente Zwolle een aantal maatregelen. De gefaseerde invoering van het model omgekeerde inzameling met waar mogelijk ondergrondse wijkvoorzieningen voor restafval is de belangrijkste maatregel die tot een reductie van het restafval met 115 kg per aansluiting (= 47 kg per inwoner) per jaar in 2016 moet leiden. Daarnaast gaat de gemeente de inzameling van GFT afval en grof tuinafval optimaliseren door de verhoging van service en met de inzet van de tuinzak. Dit moet leiden tot een verhoging van de gescheiden inzameling van de GFT met 35 kg per aansluiting en tegelijkertijd een vermindering van grof tuinafval in het restafval. De gemeenteraad moet nog over het grondstoffenplan vergaderen, dit gebeurt in december 2011.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.