Parkeergarage Noordereiland blijft voorlopig open

Zwolle – De parkeergarage op het Noordereiland blijft in ieder geval open tot de parkeergarage op het Katwolderplein in gebruik genomen kan worden. Dit stelt het college voor aan de raad. In 2008 heeft de raad besloten dat de parkeergarage Noordereiland per 1 januari 2012 gesloten zou moeten worden. Er zijn echter verschillende aanleidingen om nu toch terug te moeten komen op dit besluit.

Zwolle onthaalt bezoekers zo gastvrij mogelijk. Daar hoort onder andere bij dat er voor bezoekers voldoende en makkelijk bereikbare parkeervoorzieningen zijn. Voorlopig zijn er nog geen vervangende parkeerplekken voor de geplande parkeergarage Katwolderplein. Door vertraging in de planvorming van het project Katwolderplein is deze parkeergarage niet eerder dan in 2016 gereed. Gedacht is wel aan alternatieve locaties om de tijd te overbruggen, bijvoorbeeld bij de IJsselhallen, waarbij een pendeldienst ingezet zou kunnen worden. Recente ervaring leert dat dit geen volwaardig alternatief voor binnenstadsbezoekers oplevert. Ook is de laatste tijd het belang toegenomen om juist op de locatie Noordereiland het parkeren ten behoeve van de binnenstad te organiseren.

Veranderde woningmarkt

Een derde aanleiding voor het herzien van eerder genomen besluit is dat de markt voor het ontwikkelen van woningen ingrijpend is veranderd. Er moeten daarom nieuwe plannen gemaakt worden voor de herontwikkeling van het Noordereiland. In relatie tot de woningbouwplannen voor Kraanbolwerk en het Katwolderplein is het nu niet realistisch om op deze locatie nog meer woningen te ontwikkelen.

Parkeeropbrengst reserveren

Er is een bodemsaneringsopgave van 1,8 miljoen euro. De raad wordt voorgesteld deze te reserveren uit een deel van de parkeeropbrengsten wanneer de parkeergarage Noordereiland langer open blijft.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Nou hehe, eindelijk gaat men eerst wachten met het weghalen van parkeerruimte totdat het alternatief klaar is. Hier hoef je toch ook niet voor gestudeerd te hebben, maar ben blij dat men dit nu dan toch inziet en actie op onderneemt.


    ⚠️ Meld

  2. Als je ziet wat voor files er op zaterdag op de binnenring staan, is het niet meer dan logisch dat dit parkeerdeck voorlopig open blijft. De vraag naar parkeerplekken is groot. Sluiting zou funest zijn geweest.


    ⚠️ Meld

  3. Juist als je de parkeerplaats Noordereiland weghaalt en de nieuwe parkeergelegenheden buiten de grachten van de binnenstad plaatst stroomt de rondweg niet meer vol en het gevolg is minder irritatie dus meer mensen die Zwolle gaan bezoeken !!! 8)


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.