Overijssel nog niet accoord met fusie Essent en Nuon

De provincie Overijssel heeft nog niet ingestemd met een fusie tussen energiebedrijven Essent en Nuon. Dat zegt gedeputeerde Jansen op vragen van de SP. Die had vernomen dat de provincie de fusie goedkeurt en daarmee de Provinciale Staten passeert. Maar volgens Jansen is alleen sprake van de mededeling dat Overijssel een positieve grondhouding over de fusie aanneemt.

Hij zegt de fusie eerst nog aan de provinciale politiek te willen voorleggen, begeleid door een schrijven met alle voorwaarden van de provincie aan Essent. Zo moet de fusie goed uitpakken voor de burger. De SP had eerder aangekondigd een motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Jansen te willen indienen, maar die is achterwege gebleven.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Deze fusie zorgt vrijwel zeker voor ontslagen; degene die dat doet krijgt een gouden handdruk mee. En de prijs van stroom gaat omhoog; zowel de prijs per kWh als de netwerkkosten…

  Maar, er is vast ook een voordeel voor de klanten te noemen. Wie dat voordeel weet mag het zeggen, want ik zie het niet…


  ⚠️ Meld

 2. Persbericht SP Zwolle:
  ================

  Geacht college,

  In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over het voornemen van Nuon en Essent om te fuseren.

  Inleiding
  Essent en Nuon maakten in februari jongstleden bekend dat zij een â??˽principeovereenkomstâ???? hebben gesloten om te fuseren tot ?©?©n sterke Nederlandse energieonderneming.
  Afzonderlijk staan ze al bekend als niet klantvriendelijk en weinig servicegericht. Nu willen Nuon en Essent ook nog eens fuseren. De vraag is of dit in het voordeel is van de klanten, het personeel en het publiek belang.

  Publieke belang
  In 1998 werd een nieuwe elektriciteitswet van kracht, met als motto: minder overheid en meer markt. De energiegebruikers zouden daardoor meer vrije keuzes krijgen. En dat zou moeten leiden tot meer concurrentie en lagere prijzen.
  Anno 2007 hebben Nuon, Essent, Electrabel en Eon samen 80% van de Nederlandse stroomproductie in handen. Van een vrije markt met veel concurrentie is dus niets terechtgekomen en de prijzen zijn alleen maar gestegen. Er is GEEN sprake van grootschalige concurrentie op de energiemarkt. Door de fusie zal de kans op kartelvorming daarom alleen maar toenemen. Dat is zeer nadelig voor de consument (NMA)
  De Europese Commissie wil marktwerking en is daarom tegen overheersing door een paar grote elektriciteitsbedrijven. Voor de klant valt er dan juist minder te kiezen. De SP vindt dat zeer tegenstrijdig.

  Personeel
  De fusie zal een enorme kostenbesparing met zich meebrengen. Dat is ook niet verwonderlijk als je bekijkt dat er minstens 1350 arbeidsplaatsen verdwijnen. De gemeente Zwolle beweert dat de werkgelegenheid haar hoogste prioriteit heeft, het zou daarom vreemd zijn als Zwolle instemt met deze fusie. Ook wordt er bezuinigd op het gebied van inkoop en ICT. De vraag is of dit de dienstverlening naar de klant ten goede komt. De ervaring leert dat bij fusies, de dienstverlening aan burger juist onder druk komt te staan.

  Volgens Essent en Nuon is de schaalvergroting noodzakelijk om op langere termijn tegen acceptabele kosten en met minimale milieueffecten te kunnen zorgen voor betrouwbare energievoorziening. Volgens Capgemini moet er tot 2011 in de EU zoâ????n 150 miljard worden ge?¯nvesteerd worden om de productie en distributie van elektriciteit om de levenszekerheid op peil te houden en een betrouwbare energievoorziening te garanderen.
  De vraag is wat Essent en Nuon met geld verkregen door bezuinigingen gaat doen en of zij bereid zijn om te investeren in een betrouwbare energievoorziening.

  Om de aandeelhouders gunstig te stemmen krijgen zij van Essent en Nuon een extra dividend uitgekeerd van in totaal 900 miljoen euro. Als de fusie lukt mag ook de gemeente Zwolle met haar vingers in de snoeppot zitten. Voor ongeveer 1,4 miljoen euro.

  Klanten
  De SP maakt zich zorgen over de enorme prijsverhogingen voor de huishoudens, terwijl men een jaarlijkse winst van meer dan 30% bijschrijft. De verhoging van de energielasten heeft bijgedragen aan de toename van armoede in Nederland. Deze tendens is wat de SP betreft niet acceptabel. Wat de SP betreft zou het integer zijn om het uit te delen geld ten goede te laten komen aan de burgers, die de laatste jaren zijn geconfronteerd met hoge energierekeningen.

  De vraag is of wij als Zwolle zomaar met de dollartekens in onze ogen moeten gaan zitten wachten tot wij dit geld op de bankrekening krijgen gestort. De SP zegt: Nee.

  De SP vindt dat een fusie alleen doorgang kan vinden als in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  o een garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen;
  o een garantie dat Nuon en Essent investeren in een betrouwbare energievoorziening;
  o een garantie dat Nuon en Essent de komende jaren (bijvoorbeeld 5 jaar), het kostenvoordeel vanwege de fusie teruggeeft aan consumenten door geen prijsverhogingen door te voeren.

  Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:
  1. Is het college met ons van mening dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college met ons van mening dat er een betrouwbare energievoorziening moet zijn en dat daarom Nuon en Essent daarin moeten investeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college met ons van mening dat er de komende jaren geen prijsverhogingen mogen worden doorgevoerd naar de consument? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om tijdens de aandeelhoudersvergadering van Essent te pleitten voor bovengenoemde garanties?
  5. Is het college bereid om niet in te stemmen met de fusie tussen Nuon en Essent, wanneer aan bovenstaande garanties niet kan worden voldaan?

  Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de SP fractie,

  Tjitske Siderius  ⚠️ Meld

 3. Inderdaad @ Evert; Ik ben bang dat je gelijk hebt. Het privatiseren van collectieve belangen is gewoon zot. Kun je hoog of laag springen: Als we als collectief de stroom moeten regelen, dan zullen we dat vast niet duur maken voor onzelf.

  ………….maar nee, een “beter plan” is dat we het privatiseren en opdelen, waarbij concurrentiewerking voor lagere prijzen zal gaan zorgen. (….) ……en d?¡n smelten we die concurrenten weer samen, want ja, men moet wel kunnen concurreren met het buitenland. (…) Dus nu, hebben wij ons NEDERLANDS SYSTEEM verkwanseld en zijn we gedegradeerd van collectieve eigenaar tot individuele huurder: En is bij jou wel eens de huur omlaag gegaan?

  Ondertussen krijgen de topmanagers, die inderdaad ingehuurd worden voor “noodzakelijke hervormingen”, wat we net zo eenvoudig massaontslagen en loonverschraling kunnen noemen, een gigantisch loon plus dikke bonussen toegewezen. Deze hoge beloning moet wel, vanwege het concept dat anders onze goede managers naar het buitenland vertrekken. Dat dit voortborduren is op een reeds kromme constructie, is blijkbaar niet relevant en men bouwt de logica continu op deelelementen. Wanneer alle elementen naast elkaar worden gezet, is de logica echter ver te zoeken en dit zorgt dus absoluut niet voor lagere prijzen voor de consument. Bovendien maak je mij niet wijs dat je een miljoen aan een zakenman moet betalen, die vervolgens alleen maar de eenvoudige, maar smerige taak heeft om de vaste medewerkers uit het bedrijf te zetten en deze opnieuw in te huren via een uitzendbureau op basis van een nul-uren-contract. (Het uitzendbureau is ook niets meer dan een parasiet op je rug, oftewel een pimp voor je hoererij, aangezien men ook best een non-profit-uitzendsysteem kan opzetten, waarbij dit kan worden gekoppeld aan een goede sociale zekerheid.)

  Nee, dat privatiseren van collectieve belangen is gewoon te idioot voor woorden. Mijn overheid hoeft mij geen auto’s of bier te verkopen, maar mijn overheid, die feitelijk mijn stem is, hoort w?©l te zorgen dat collectieve belangen die op universele rechten gebaseerd zijn worden gewaarborgd. Electriciteit, water, voedsel, dak, zorg en hiervan zeker zijn zijn basisrechten. Dus als er nu een buitenaards wezen uit de ruimte valt en zijn been breekt, dan helpen wij hem gratis in het ziekenhuis. Dat is niets meer dan naastenliefde en mensen die het hiermee niet eens zijn horen niet in mijn Nederland thuis.

  De politici neem ik dit echt zeer kwalijk. Zij luisteren niet naar hun eigen verstand of naar de burger, maar volgen blijkbaar liever de adviezen van de multi-nationals en goed-gefinancierde denktanks die overal stichtingen en belangenorganisatie’s uit de grond stampen om de publieke opinie te manipuleren. Ook de media is mij absoluut niet kritisch genoeg; Maandenlang praten we over de achternaam van Hirshi, maar een diepe discussie over het medeplichtig zijn aan honderduizenden gebombardeerde burgers in Afganistan en Irak is blijkbaar niet interessant genoeg. Maandenlang zeuren over de uitspraken van 1 idiote moslim, waarbij dit juist voor tweedeling in onze maatschappij zorgt, is ook veel belangrijker, dan een discussie over de privatisering van ons systeem. De overheid spreekt niet in het openbaar over de daadwerkelijk belangrijke onderwerpen en is soms zelfs eerder een marketing-apparaat van ?©?©n vast idee i.p.v. dat het de diversiteit in onze samenleving weerspiegeld. Een goed voorbeeld is de reklamecampagne tijdens het referendum over Europa: Er was geen daadwerkelijk kritisch debat, maar continu zag je politici die ons bang probeerden te maken dat het zeer slecht zou gaan als je tegen Europa zou stemmen. De paar klanken tegen Europa kwamen met name uit de hoek van Wilders en het concept dat het o-zo-gevaarlijke Turkije zich niet mag aansluiten bij de EU.

  Ik schaam me voor onze politici….. steeds meer….. Hoe hoger op de ladder, hoe minder er nog van de oorspronkelijke idealen en duidelijke uitspraken overblijft……

  Nogmaals simpel verwoord: Een topmanager hoort geen tonnen mee te krijgen als hij duizenden mensen ontslaat. Die gast is gewoon een ego?¯st en dat soort mensen mag van mij met plezier naar het buitenland vertrekken als men niet tevreden is met het loon. Dat we in de private sector hier geen invloed op kunnen uitoefenen is begrijpelijk, maar zodra dit voltrekt binnen de belangen die collectief zouden moeten zijn is het ronduit idioot!


  ⚠️ Meld

 4. In Duitsland leveren prototypes van 5 MW turbines op een mast van 80 meter al meer dan 15.000.000 kWh per jaar

  Een gemiddeld Nederlands huishouden (2,3 personen) verbruikt volgens veel bronnen ongeveer 3.500 kWh elektra per jaar

  Even rekenen, mwaahh-euh,.. zeg 4200 huishoudens,.. dus ongeveer 10.000 Zwollenaren zouden dan stroom hebben met 1 mast ?©n zeker als ze hun consumptiegedrag iets aanpassen. Dus.. mwah,.. 120.000 delen door 10.000 = 12 windmolens,.. Daar maken we natuurlijk gewoon 24 van, want als je meer koopt wordt het ook goedkoper en hebben we ook meer energie,.. Okay,.. hoeveel loon verdient een topmanager en hoeveel windmolens kan ik daar voor kopen? Heb ik nog geen geld genoeg? Okay,.. gemiddeld huishouden is 2,4 mensen dus: 3500 delen door 2,4 is 1458,3. 1458,3 keer 0,20 Euro per kWh is 291 Euro per persoon. 291 keer het aantal Zwollenaren,.. Nee, dat zou niet eerlijk zijn dus: 291 keer de helft van het aantal Zwollenaren is 17,5 miljoen Euro…… Mwah.. Per jaar,.. Laat het eens minder dan de helft zijn: 8 miljoen Euro per jaar,… Tja.. volgens mij is het als collectief wel te doen,… Dan hebben we die Nuon of Essent niet meer nodig,… En wat zouden we wel niet kunnen doen met de negenhonderd-miljoen euro die de aandeelhouders opslokten?……. (..)

  Uiteraard is het geen exacte berekening, maar het lijkt mij haalbaar dat Zwolle binnen 5 jaar geheel onafhankelijk haar eigen energie opwekt. Daarna gaat de rekening gewoon omlaag; Olie wordt duurder en tegelijkertijd wordt de techniek van de molens beter en gaan de rendamenten omhoog.

  Dan betalen we als Zwollenaren alleen voor de daadwerkelijk kosten van exploitatie…… Met uiteraard ondergetekende als directeur van het nonprofit energiebedrijf; Ik ben tevreden met een een nettoloon van 10 euro per uur…. en als de ik de toegezegde rendamenten waarmaak, is mijn bonus dat de burger tevreden is. Wanneer zullen we beginnen?

  Groet-groet, Rinze.

  P.s.: Waarom niet? Iemand anders mag ook directeur spelen voor 10 per uur….. als ik zometeen maar goedkope energie heb….


  ⚠️ Meld

Reageer