Samenwerking Windesheim en Enkschool

Zwolle – Dinsdag tekenden Windesheim en de Enkschool een samenwerkingsovereenkomst om elkaar te versterken op het gebied van logopedie in het speciaal onderwijs. De Enkschool, school voor speciaal onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen, gaat gastcolleges geven aan studenten van de opleiding Logopedie van Windesheim en hen meer mogelijkheden bieden voor stages, projecten en onderzoek. Windesheim levert op zijn beurt studenten die bij de Enkschool praktische werkzaamheden gaan verrichten en er gaan bijdragen aan een langdurige onderzoekslijn.

Door ondermeer een ander bekostigingsmodel is het werk van een logopedist in het speciaal onderwijs anders dan binnen het reguliere basisonderwijs. Zo moet de logopedist zich binnen het speciaal onderwijs nadrukkelijker in de rol van coördinator, coach en ondernemer opstellen. Om studenten voor te bereiden op deze rol krijgen zij gastcolleges, passende casuïstiek en de mogelijkheid ervaring op te doen binnen de Enkschool.

Onderzoek
Windesheim en de Enkschool hebben een langlopende onderzoekslijn ontwikkeld. Elk half jaar kunnen logopediestudenten van Windesheim zich hiervoor inschrijven. Voor de studenten is het op deze manier mogelijk ieder half jaar onderzoek te doen op het gebied van ernstige spraak/taal moeilijkheden en doof- en slechthorendheid in samenspraak met de Enkschool.

Ondertekening
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Hannelies van der Pol-Top, manager van de opleiding Logopedie van Windesheim en T. Falke, regiodirecteur Zwolle van de Koninklijke Kentalis.
Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst borgen beide partijen het verankeren van het speciaal onderwijs in het curriculum van de opleiding.

Artikel delen: