Realisatie hoofdzwembad Zwolle weer stap verder

Zwolle – Woensdagmorgen ondertekenden de gemeente Zwolle en Optisport Exploitaties BV de exploitatieovereenkomst voor het nieuwe hoofdzwembad.

De ondertekenaars waren, namens gemeente Zwolle, wethouder Gerrit Piek en, namens Optisport, algemeen directeur Erwin van Iersel. De ondertekening vond woensdag plaats op het terrein van de bouwlocatie aan de Ossenkamp. Met de ondertekening wordt een volgende stap gezet in de realisatie van het zwembad. Op basis van het gekozen ontwerp, waaraan nog een aantal functionele verbeteringen zijn toegevoegd en een pakket duurzaamheidmaatregelen, konden partijen zich inschrijven. Geïnteresseerde partijen kregen een aanbestedingsleidraad mee met de spelregels en eisen ten aanzien van de inschrijvingen. Op 10 mei 2011 heeft het college ingestemd met de aanbestedingsleidraad en op 13 mei is de aanbesteding gepubliceerd.

Vier partijen hebben een inschrijving gedaan. Een adviescommissie heeft de inschrijvingen beoordeeld op prijs en kwaliteit. De adviescommissie heeft vervolgens unaniem gekozen voor Optisport Exploitaties BV om deze partij voor te leggen aan de gunningcommissie als voorkeurskandidaat, die het advies ook unaniem heeft overgenomen.

Optisport Exploitaties BV is sinds 1994 voor gemeenten een partner in beheer en exploitatie van sport- en leisurecentra. Het bedrijf exploiteert circa honderdvijftig accommodaties in zestig gemeenten, waaronder ruim zestig zwembaden. Daarnaast worden door Optisport ook sporthallen, ijsbanen, MFC’s (multifunctionele centra), theater en private fitnesscentra geëxploiteerd.

Optisport heeft 1.600 medewerkers in dienst (800 fte) en ontvangt jaarlijks vijftien miljoen bezoekers, waarvan ruim acht miljoen zwemmende bezoekers zijn.
Het bedrijf heeft ruime ervaring met de exploitatie van grotere zwembaden (ondermeer in Amsterdam, Dordrecht en Vlissingen-Middelburg).

Met het gunnen van de exploitatie aan Optisport Exploitaties BV is bekend welke partij de exploitatie van het hoofdzwembad, conform de eisen en randvoorwaarden zoals is vastgelegd in de aanbestedingsleidraad, het exploitatie- en het huurcontract, op zich gaat nemen. Naar verwachting wordt het nieuwe zwembad eind 2012 opgeleverd.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.