Landstede doet mee aan sportproject whoZnext

Zwolle – Een begroting opstellen, promotiemateriaal maken, vergaderingen notuleren en sponsors zoeken: bij het organiseren van een sportevenement komt heel wat kijken. Toch gaan zo’n 20 Landstede-studenten de uitdaging aan. Zij doen dit in het kader van whoZnext, een (inter-)nationaal project dat jongeren uitdaagt om niet alleen deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten, maar ze ook zelf te bedenken, uit te voeren en te evalueren. Op donderdag 10 november hebben de studenten een eerste ‘officiële’ trainingsbijeenkomst.

Doordat jongeren bij whoZnext invloed hebben op het sportaanbod en het daardoor beter aansluit bij hun wensen, is de kans op ‘afhaken’ kleiner. Het project blijkt een succes: inmiddels zijn er in Nederland al zo’n 400 whoZnext-teams (whoznext.nl) actief in buurten en wijken, op basisscholen, in het voortgezet onderwijs, bij sportverenigingen en buitenschoolse opvang. Om ook het mbo ermee te laten kennismaken, hebben de initiatiefnemers – MBO Raad, NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en NOC*NSF twee scholen – Landstede MBO Zwolle en Gilde Opleidingen in Venlo – gevraagd om whoZnext te introduceren bij hun studenten. Dit gebeurde nadat sportcoördinator en -docent Petra Kreule de betrokken organisaties had laten weten geïnteresseerd te zijn in deelname aan de mbo-pilot.

Stappenplan

De studenten die zich hebben aangemeld, doen vrijwillig mee. Met name studenten van de niveau 3 en 4-opleidingen Kinderopvang en Jeugdzorg hebben zich aangemeld: “Dat heeft ermee te maken dat ik hun docent ben. Toen ik met hen over whoZnext sprak, werden ze meteen enthousiast: ze willen graag meer sporten”, aldus Kreule die de whoZnext-teams van Landstede ook begeleidt.

Op 10 november hebben de studenten hun eerste trainingsbijeenkomst onder leiding van het NISB. Kreule: “Aan de hand van een stappenplan leren ze hoe ze een sportactiviteit moeten organiseren. Stap 1 is bijvoorbeeld de voorbereiding: wat moet er vooraf allemaal worden geregeld. Vervolgens gaan de studenten onderzoeken wat ze willen organiseren. Brainstormen, een enquête over sporten op school en interviews met leeftijdsgenoten kunnen hen daarbij helpen.”

Kinderactiviteiten en sportdag

Wat voor activiteit ze willen organiseren is dus helemaal aan de studenten zelf. Duiken tijdens de gymles, naar het klimcentrum met je hele klas, of een groots sporttoernooi op het schoolplein: het kan allemaal. “We hebben bijvoorbeeld het idee om met een aantal studenten één ochtend per week op kinderdagverblijven een activiteit aan te bieden. Dit kan dan met een vast draaiboek. Een andere optie is het organiseren van een toernooi of sportdag voor ‘onze’ studenten van de Landstede-locatie Fuchsiastraat.”

Kreule vervolgt: “Tijdens de bijeenkomst worden alle ideeën opgeschreven, worden er keuzes gemaakt en een plan van aanpak opgezet. Tegelijk wordt gekeken naar de teamsamenstelling: wordt het één groot team of vormen we bijvoorbeeld meerdere teams van 6-8 studenten die elk verantwoordelijk zijn voor een activiteit.” Als coach van de whoZnext-studenten fungeert Kreule daarbij als vraagbaak.

Blijvend initiatief

Net als haar studenten vindt Kreule whoZnext een geweldig initiatief: “Het mooie is dat studenten het niet alleen leuk vinden, ze leren er ook nog wat van. Bijvoorbeeld samenwerken, een vergadering voorzitten, organiseren, een begroting opstellen, een groep toespreken, elkaars sterke kanten benutten, studenten werven en contacten leggen.

“Maar ook evalueren en vooruitkijken naar het volgende seizoen is belangrijk, want het is de bedoeling dat whoZnext-teams blijven bestaan”, aldus Kreule. “Er doen nu vooral eerstejaars mee. Ik hoop dat ze -zolang hun opleiding duurt – teamlid blijven en dat er – onder het motto‘whoZnext??’- steeds meer studenten bijkomen.”

Artikel delen: