Wijkplatform Veerallee

Dinsdagavond 8 mei aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Veerallee in de Lumeijn aan de Koningin Wilhelminastraat 93. De inloop is vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Gerard van Dooremolen is wijkwethouder Veerallee.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Agenda wijkplatform Veerallee

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag van de bijeenkomst van 12 december 2006

4.       Waterwinning Engelse Werk

Voor de drinkwatervoorziening van Zwolle wordt door Vitens grondwater gewonnen in het park Engelse werk. Deze winning wordt bedreigd door grondwaterverontreiniging in Hanzeland. Voor de sanering van deze verontreiniging zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen o.a. gemeente, provincie en Vitens. Vitens gaat de winning gedeeltelijk verplaatsen naar het gebied Schelle-Oldeneel. Mevr. Ir. Mariette van Vlerken, adviseur van Vitens licht de veranderingen voor de Veerallee toe. Dhr. Michel Filart, projectleider milieuplanologie van de gemeente Zwolle, vertelt over de situatie van de verontreiniging van het diepe grondwater onder het NS-emplacement in Hanzeland.

5.       Ontwikkelingen in de Kamperpoort

Het college van B&W heeft ingestemd met het vernieuwde ontwikkelingsperspectief Kamperpoort. Stedenbouwkundige Henk Snel van de gemeente Zwolle geeft een overzicht van de voorstellen en licht toe wat dit betekent voor de relatie met de omliggende wijken, waaronder de Veerallee.

6.       Actualiteiten, onder andere:

·         Herontwikkeling ABN AMRO, dhr. Erik Makkinga van Bouwfonds MAG licht de stand van zaken toe.

·         Stand van zaken Integrale visie Voorsterpoort

·         Wijkanalyse

·         Zwolle op orde, herziening bestemmingsplan

7.       Rondvraag

Artikel delen:

Reageer