Campagne: laat je niet afleiden

Zwolle – Het is handig dat er tegenwoordig navigatiesystemen bestaan en dat we dankzij de mobiele telefoon altijd en overal bereikbaar zijn. De gemeente Zwolle staat achter de campagne ‘laat je niet afleiden’.

De keerzijde is dat het gebruik van deze apparatuur tijdens het rijden de kans op een ongeluk vergroot. Ook als je denkt dat jij goed in staat bent twee dingen tegelijk te doen, toont onderzoek nu aan dat het bedienen van elektronische apparatuur ons waarnemingsvermogen en onze rijprestatie vermindert. Een goede chauffeur laat zich dus niet afleiden. Zo komt iedereen veilig thuis. Daag jezelf uit en doe de TEST.

De onderzoeksresultaten leveren enkele harde feiten op:

•Bellende automobilisten reageren gemiddeld 0,25 seconde later dan niet-bellers. Dat betekent dat ze meer meters afleggen, voordat ze beginnen met remmen. Bij 100 km/uur is dat zo’n zeven meter en bij 50 km/uur 3,5 meter. Die extra afstand kan het verschil zijn tussen op tijd stilstaan of inrijden op een file, of een botsing met een overstekend kind.

•Automobilisten hebben als gevolg van de afleiding minder aandacht voor (tijdelijke) verkeersborden, verkeerslichten en strepen op de weg. Bij testen in een rijsimulator zagen handheld bellende automobilisten 4 van de 10 verkeersborden over het hoofd!

•De afgeleide automobilist blijkt minder controle over de auto te hebben, wat leidt tot slingeren en problemen bij het ritsen en afslaan.

•De afleiding zorgt ervoor dat automobilisten hun snelheid minder goed aanpassen aan het overige verkeer en de weersomstandigheden.

Tips

Je verkleint de kans op een ongeluk door:

•je navigatie vóór het rijden in te stellen
•je telefoon tijdens het rijden uit te zetten of, als dat niet mogelijk is, handsfree te bellen en een parkeerplaats op te zoeken. In noodgevallen houd je het gesprek zo kort mogelijk
•alleen te sms’en, twitteren en e-mailen op een parkeerplaats

Regels en boete

Als de politie constateert dat iemand een telefoon vasthoudt of tussen oor en schouder geklemd houdt, dan is dat al voldoende voor een bekeuring van € 180,-. Ook artikel 5 uit de Wegenverkeerswet kan worden toegepast, die zegt dat het ‘verboden is om zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd’. Dit kan leiden tot een maximum straf van twee maanden hechtenis, een boete van € 3.800,- of een ontzegging van de rijbevoegdheid tot 2 jaar.

Campagne

Vanaf 17 oktober helpen verschillende communicatiemiddelen zoals borden langs de weg, advertenties en radiospots, je herinneren aan het gevaar van afleiding tijdens het rijden. Gedurende de campagneperiode zal de politie tevens extra handhavingacties uitvoeren. Meer informatie over onder andere tips, regels en risico’s vind je op www.laatjenietafleiden.nl.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.