Beursvloer Zwolle 2012 bij De Groene Welle

Zwolle – Beursvloer Zwolle 2012 bij De Groene Welle! De zesde editie van Beursvloer Zwolle zal plaatsvinden op woensdag 21 maart 2012 bij AOC de Groene Welle aan de Koggelaan 7 in Zwolle.

Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren zijn aangemeld en toegelaten worden tijdens deze Beursvloer zo veel mogelijk met elkaar gematcht. De doelstelling is om zo veel mogelijk matches tussen aanbieders en vragers tot stand te brengen. Wegener HuisaanhuisMedia, Webtrio, Salverda, Zalsman en JJ Video producties zijn de 5 superaanbieders van de komende Beursvloer. Zij stellen een aanbod beschikbaar ter waarde van 2500 euro aan één maatschappelijke organisatie die zij tijdens Beursvloer Zwolle op 21 maart gaan kiezen.

Draaiboek
17.00 uur Deuren open
17.15 uur Officiële opening
17.30 uur Start Beursvloer
19.00 uur Sluiten van de markt
19.30 uur Afsluiting
20.00 uur Deuren sluiten

Aanbieders
De aanbieders, maximaal met twee personen vertegenwoordigd, zijn op de Beursvloer herkenbaar aan hun blauwe badges. Zij staan aan statafels in de 8 verschillende Aanbodhoeken:

– Vrijwilligers
– Materialen & Faciliteiten
– Vormgeving & Publiciteit
– Opleidingen, Trainingen & Cursussen
– Financiële & Juridische Zaken
– Organisatie & Advies
– VIPS
– Overig

Vragers
De Vragers, maximaal met twee personen vertegenwoordigd, zijn herkenbaar aan een groene badge. Zij kunnen ‘vrij’ bewegen over de Beursvloer op zoek naar bedrijven die hun vragen kunnen matchen. Zij hebben op de Beursvloer dan ook het initiatief en benaderen actief de Aanbieders met een enthousiast verhaal over wie ze zijn en wat ze willen.

Hoekmannen/vrouwen
Tijdens de Beursvloer zijn er meerdere Hoekmannen actief. Deze personen kennen het Zwolse bedrijfsleven en weten wat er op de Beursvloer te halen valt. De hoekmannen- en vrouwen helpen bij het contact leggen en zorgen voor ondersteuning tijdens het matchen.

Match!
Indien de onderhandeling tussen aanbieder en vrager tot het gewenste resultaat leidt, dan is match een feit. Belangrijk is dat er concrete afspraken worden gemaakt over de samenwerking na de Beursvloer. De matches worden gecontroleerd door onze notaris en accountant, geprojecteerd op een groot scherm en later bekendgemaakt op deze website. Beide partijen krijgen een kopie mee naar huis. Alle matches moeten binnen 1 jaar na afloop van Beursvloer Zwolle worden gerealiseerd.

Tips
– Voorbereiding: bedenk concrete vragen gericht op de aanbodhoeken.
– Beperkte tijd: wees origineel, alert en daadkrachtig. Neem visitekaartjes, brochures en een kopie van je aanmeldingsformulier mee. Als je clubkleding of uniformen hebt, aantrekken!
– Van Contact naar Contract. Maak gebruik van de hoekmannen en vrouwen.
– Hulp. De Spreekstalmeester kan worden ingeschakeld voor moeilijke vragen en aanbiedingen.
– Tegenprestatie. Bedenk wat je als maatschappelijke organisatie voor een aanbieder kunt organiseren.
– Spreek bij het sluiten van de match goed af wie na de Beursvloer contact opneemt.
– Sluit niet te veel matches, het echte werk begint pas na de Beurs!

SUPERAANBIEDINGEN
De Superaanbiedingen worden verhandeld in een aparte ruimte. Daar krijgen de 5 ondernemers een vaste plek en ontvangen éen voor éen de maatschappelijke organisaties die voor hun aanbod zijn geselecteerd. In gespreksronden van 10 minuten kunnen de maatschappelijke organisaties zich profileren en stellen de Superaanbieders vragen. Aan het eind van de Beursvloer maakt elke Superaanbieder bekend aan welke maatschappelijke organisatie zij hun Superaanbieding beschikbaar stellen.

VIP-aanbiedingen
Op de Beursvloer is een speciale VIP-hoek ingericht, waar de Vragers ook in gesprek kunnen met een aantal Zwolse VIPS. Deze zullen nader bekent worden gemaakt.

Opmerkingen:
– Alle VIPS maken minimaal 1 match met een maatschappelijke organisatie;
– De matches worden aan het eind van de Beursvloer door de VIPS zelf bekendgemaakt.

Artikel delen: