Motie van treurnis voor Van As…

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vrijdag bij de begrotingsbehandeling een motie van treurnis tegen wethouder van As ingediend. Aanleiding hiervoor zijn volgens de SP de vele niet nagekomen toezeggingen van de wethouder en de aanhoudende problemen bij de eenheid Sociale Zaken. De partij is van mening dat de wethouder onvoldoende regie voert. De SP was verder teleurgesteld over de kwaliteit van de antwoorden van de wethouder en de trage beantwoording van vragen en de uitvoering van moties over aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

vanasslak.jpg

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.