Praten over leefbaarheid in Holtenbroek

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van Holtenbroek uit voor het wijkplatform Holtenbroek op dinsdag 15 november 2011. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 en begint om 19.30 uur.

Het wijkplatform staat deze avond in het teken van leefbaarheid en veiligheid. In Holtenbroek hebben 475 bewoners hun mening gegeven over deze onderwerpen in het Buurt voor Buurt onderzoek 2011. De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken en toegelicht. Ook het item Burgernet komt aan de orde. Na afloop van het wijkplatform is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de wijkwethouder, de wijkagent, de verkeerskundige en medewerkers van verschillende instellingen die in de wijk werkzaam zijn.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: