Praten over bereikbaarheid in de binnenstad

Zwolle – Wijkwethouder Henk Jan Meijer nodigt bewoners van de Zwolse binnenstad uit voor het wijkplatform Binnenstad op woensdag 16 november. De bijeenkomst vindt plaats in het Refter, Bethlehemkerklein 35-1 en begint om 20.00 uur.

Voorzitter van het wijkplatform is de heer Harry Havers. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht: Burgernet, Buurt voor buurt onderzoek 2011, door wijkmanager Froukje Idsardi, Bereikbaarheid en parkeren, door Daniël Uenk (adviseur Expertisecentrum) en projectleider Lisa de Groot. Zwolle bij de top van de Nederlandse binnensteden, door adviseur stadseconomie Paul Kok en het Ontwikkelingsprogramma, evenementenbeleid en Zwolle Studentenstad door projectmanager binnenstad Ronald IJsselsteijn. Het wijkplatform wordt deze keer niet gecombineerd met een informatiemarkt.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: