Wijkplatform Holtenbroek

Donderdagavond 8 mei 2007 is de bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek in het wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. De inloop begint om 19.00 uur en de vergadering volgt om 19.30 uur.

Wethouder Emmy Witbraad is de wijkwethouder van Holtenbroek. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in Holtenbroek, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

De agenda van het wijkplatform Holtenbroek donderdagavond 8 mei 2007

1         Opening

2         Mededelingen

3         Actualiteiten / stand van zaken diverse projecten

4         Kennismaking met de nieuwe teamchef van de politie team Noord, de heer H. van Werven

5         Herberg

–          stand van zaken

–          0-meting

–          bewonerswerkgroep (in oprichting)

6         Project ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’ (toelichting)

7         Aanvragen Premie op Actie (nieuwe aanvragen)

8         Verslag en actiepuntenlijst wijkplatform 12 oktober 2006

9         Rondvraag

10     Gedachten- en informatie uitwisseling

11     Sluiting

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat alle bezoekers van de avond ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer