Waterschapsbelasting stijgt in 2012 met 13 euro

Zwolle – Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland behandelt op 17 november de begroting 2012. Uit de voorstellen blijkt dat de waterschapsbelasting voor een modaal gezin stijgt met € 13 (4,5%): van € 289 in 2011 naar € 302 in 2012. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en bepaalt waar het belastinggeld aan uitgegeven wordt. De waterschapsbelasting stijgt in 2012 voor een modaal gezin met € 13. Het totaalbedrag van de waterschapsbegroting 2012 bedraagt € 61,5 miljoen. De vorige meerjarenbegroting ging al uit van een dergelijke tariefverhoging.

De belangrijkste oorzaken van de tariefstijging zijn: ruimte creëren voor water om het watersysteem te verbeteren en in te spelen op de gevolgen van klimaatveranderingen; schoon oppervlaktewater en natuurontwikkeling op basis van de Europese regels (Kaderrichtlijn Water); verschuiving van kosten van het Rijk en de provincie naar het waterschap. Hierbij gaat het om kosten voor de bestrijding van muskusratten en voor de waterveiligheid met het Hoogwater Beschermingsprogramma; en inflatie van 2%. Daar komt bij dat de tarieven van 2011 niet helemaal kostendekkend waren. Geleidelijk wil het waterschap het niveau bereiken waarop dit wel het geval is. Dit jaar liep het waterschap tegen enkele forse financiële tegenvallers aan.

De Waterschapsbank keert geen dividend meer uit, omdat deze bank haar vermogen moet aansterken om aan nieuwe internationale eisen te voldoen. Daarmee vervalt voor het waterschap een inkomstenpost van € 1,2 mln. Ook door de terugloop van het aantal vervuilingseenheden in het werkgebied verliest het waterschap inkomsten. Dankzij een substantiële bezuiniging in de kosten blijft de tariefontwikkeling toch vergelijkbaar met het beeld dat vorig jaar al in de meerjarenbegroting geschetst was.

Om het effect te laten zien van de ontwikkeling van de tarieven voor 2012 wordt hierna voor een modaal gezin, een doorsnee agrarisch bedrijf, een groothandel en een middelgroot metaalbedrijf aangegeven hoe hoog de aanslag in 2012 zal zijn.

Modaal gezin

Een modaal gezin ontvangt over 2012 een aanslag van in totaal € 302: over 2011 bedroeg de totale aanslag € 289: een verhoging van 4,5%.

Uitgangspunten modaal gezin: 3 vervuilingseenheden, waarde woning € 200.000.

Agrarisch bedrijf

Een doorsnee agrarisch bedrijf ontvangt over 2012 een aanslag van in totaal € 1.910: over 2011 ging het om € 1.814: een verhoging van 5,2%.

Uitgangspunten agrarisch bedrijf: 3 vervuilingseenheden, 25 ha cultuurgrond klasse 3, waarde opstallen € 240.000.

Groothandel

Een doorsnee groothandel krijgt over 2012 een aanslag van in totaal € 1.569. Over 2011 bedroeg de totale aanslag € 1.502: een stijging van 4,5%.

Uitgangspunten: 10 vervuilingseenheden, waarde opstallen € 2.400.000.

Middelgroot metaalbedrijf

Een middelgroot metaalbedrijf ontvangt over 2012 een aanslag van in totaal € 27.977. Over 2011 bedroeg de totale aanslag € 26.864: een stijging van 4,1%.

Uitgangspunten: 450 vervuilingseenheden, waarde opstallen € 12.000.000.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. @Aukje,

  En de managers moeten meer verdienen he, dat moet ook betaald worden. Het graaien gaat verder.

  Dit reactie kun je vast onderbouwen met feiten?


  ⚠️ Meld

 2. tsja je hebt gelijk de manager worden duurder maar er lopen vaak op een project veel te veel manager en als het eindresultaat er dan goedkoper op wordt of meer bespaart is nog de vraag.Meestal moet er geld bij en dat is dan door een manager die het niet goed doet met zijn uitgestippelde beleid.Ze zijn ervoor om alles in goede banen te leiden binnen een bepaald budget en dat gebeurt niet .Veelal zijn de oude bestuurvormen besparender als tegenwoordig met een veelvoud aan manager.Bspaar ook eens op managers en hun grote uitgaven en niet altijd op de harde werkers


  ⚠️ Meld

 3. ‘k Hoorde straks dat er plannen zijn de waterschappen op te heffen. Dat moet een taak voor de provincies worden. Schijnt een half miljard te schelen. Maar gauw doen, denk ik.


  ⚠️ Meld

 4. Externe redenen/factoren worden gegeven voor een stijging van de waterschapslasten. Een deel daarvan zijn overigens discutabel.

  Ik mis de wijze waarop het algemeen bestuur van het waterschap omgaat met de stuurbare/interne factoren zoals de apparaatslasten.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.