Vergoeding voor landschapsdiensten IJsselzone

Zwolle – Op 16 november ondertekenen de Vereniging Buurtschap IJsselzone en SPLIJ+(Stichting Particulier Landschapsdiensten IJsselzone +) , een vergaand uitvoeringscontract. Daardoor is de vereniging Buurtschap IJsselzone in staat zijn belangrijkste taak te realiseren.

Deze taak is het zorgen dat grondeigenaren in de buurtschap langjarig een vergoeding krijgen voor onderhoud van houtwallen, poelen en singels en hoogstamboomgaarden. Bij de oprichting van de vereniging in 2005 waren de regels voor de Groen-Blauwe diensten nog in ontwikkeling. De vereniging heeft toen voor 5 jaar een aantal zelf ontworpen contracten voor een tweetal hoogstamboomgaarden gerealiseerd. Ook een later contract in 2009 gericht op singelonderhoud valt daar onder. Om echter gebruik te kunnen maken van een provinciale bijdrage van €250.000 moest er een contractduur van 30 jaar worden gerealiseerd. Voor de Vereniging een onmogelijke taak omdat zij steeds voor een periode van 5 jaar is/wordt opgericht. Vanaf eind 2007 is het bestuur bezig geweest om mogelijkheden te zoeken om toch te zorgen dat tenminste €500.000, (dit is incl. de provinciale bijdrage) beschikbaar komt voor het landschapsonderhoud in de IJsselzone. De provinciale eis bleek namelijk niet onderhandelbaar maar gelukkig bood de gemeente Zwolle uitkomst.

Met de oprichting van een Landschapsdiensten Stichting, SPLIJ+, samen met de gemeente Kampen en Zwartewaterland welke stichting zorg kan dragen voor 30 jarige uitvoeringsgarantie bleek een uitweg gevonden. Deze stichting is opgericht als onderdeel van het Landschap OntwikkelingsPlan Zwolle. Een Stichting waaraan ook de gemeenteraden van de hiervoor genoemde steden hun instemming verleenden. Nadat dit voorjaar bestuurlijk overleg met wethouder E Dannenberg tot overeenstemming met betrekking tot de gebruikerscontracten leidde is er gewerkt aan het formeel juist regelen van de overdracht van gelden.

De gelden die van de gemeente Zwolle en Vitens hiervoor zijn ontvangen hebben de toestemming van de gevers voor overdracht aan het SPLIJ+. Daarom zullen zij de contracten medeparaferen. Voor Zwolle is dat o.a. wethouder E Dannenber en en voor Vitens Mw M van Vlerken. Ook de provinciale gelden die als verdubbelaar werken zijn hiermee in zicht. Deze laatste gelden moeten besteed zijn voor eind 2012. Gelet op het plant en snoeiseizoen dat nu aanbreekt is het de hoogste tijd om tot uitvoeringen van plannen door middel van individuele uitvoeringscontracten over te gaan.

Tijdens de ledenvergadering van 16 november in de Bierton zal het contract ondertekend worden. Namens de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+, hierna te noemen SPLIJ+, door de heer L.J.M. Hofhuis, voorzitter, en de heer R.Steenbeek, secretaris/penningmeester en namens Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle, vertegenwoordigd door de heer A. Wever, voorzitter, en mw. D.G. Mikkers‐Pruim, secretaris.

Artikel delen: