Deltion sluit partnerschapsproject met succes af

Zwolle – Het Internationale samenwerkingsproject Mass Customisation heeft een concrete, studentgerichte, nieuwe en internationaal verankerde begeleidingssystematiek opgeleverd voor het Deltion College. Sinds 2009 zijn een aantal docenten van de opleiding Middenkader Engineering met de richtingen Werktuigbouw, Elektrotechniek van het Deltion College betrokken bij het internationale partnerschapsproject Mass Customization for Vocational Education. De nieuwe studentbegeleidingssystematiek, ontwikkeld in Duitsland, wordt inmiddels in het Deltiononderwijs toegepast. Van 16 tot en met 18 november wordt het project in Duitsland afgesloten.

Deze ‘learning on demand’ methodiek werd ontwikkeld door professor Klinger. Klinger is verbonden aan het van oorsprong Duitse bedrijf Festo AG & CO. KG. Festo deelt wereldwijd al decennia lang haar kennis op het gebied van hydraulische, pneumatische en elektrische aandrijftechniek en bijbehorende besturingstechniek. ‘Dit partnerschapsproject levert een structurele bijdrage aan de kwaliteit van ons technische onderwijs’, aldus Michiel Bilstra, sectordirecteur Techniek & Vormgeving, en plaatst het in een Internationale context.

Binnen de methodiek worden opdrachten voor studenten ontwikkeld, waarin de voordelen van massaproductie gecombineerd worden met de voordelen van maatwerk. Studenten krijgen een opdracht om een technische constructie te maken en krijgen vervolgens in het ontwikkelingsproces keuze uit een aantal maatwerkopties om het eindresultaat te realiseren. Zo krijgen leerlingen de kans om binnen een correct kader eigen keuzes te maken en is het ontwerpproces beheersbaar. Deze werkwijze past prima binnen een modulair onderwijsprogramma zoals Deltion aanbiedt.

Deltion heeft deze methodiek inmiddels al op meerdere vlakken ingevoerd. Binnen de opleiding Technicus Middenkader Engineering kunnen de studenten zich specialiseren in Werktuigbouw, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechatronica of Industrial Design. Volgens het principe van Mass Customization is o.a. het project ‘Basic Car’ ingevoerd. Dit project laat al deze werkgebieden gedurende de eerste tien weken van de opleiding aan bod komen. Studenten ontwerpen een auto waarin alle vijf genoemde technieken zijn verwerkt.

Herman Hempen, opleidingsmanager Engineering & Werkvoorbereiden: ‘We ervaren dat het voor studenten motiverend werkt als zij binnen bepaalde grenzen zelf sturing kunnen geven aan hun werk. Wij geven de ontwerpmogelijkheden binnen een project aan, daarbinnen maken de studenten hun eigen keuzes. Bij het project ‘Basic Car’ blijkt dat de studenten zich bovendien goed kunnen oriënteren en een beter beeld hebben van de richting die ze willen kiezen’.

De docenten reisden meerdere malen af naar Duitsland om daar, onder begeleiding van Professor Klinger, met docenten uit Oostenrijk, Slovenië, Denemarken en Duitsland een gezamenlijke aanpak te bepalen. De docenten bezochten bedrijven als Festo, Eisenmann en Bosch, die deze methodiek al jaren toepassen voor het opleiden van hun eigen werknemers. Deltion heeft voor dit project een kwaliteitscertificaat ontvangen van het Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci.

Artikel delen: