Parkeersteward ook tijdens feestmaand december actief

Zwoille – Zwolle zet een aantal pilots om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren voort, tot in ieder geval het einde van het jaar. De afgelopen periode heeft de gemeente een aantal mogelijke oplossingen getest om de verkeersdoorstroming naar en rond parkeergarage Maagjesbolwerk te verbeteren en om de doorstroming op busroutes te optimaliseren. De resultaten van de oplossingen-op-maat zijn zo aansprekend dat Zwolle de pilots ook de komende weken nog wil uitvoeren.

Bij de pilot rond parkeergarage Maagjesbolwerk – op de altijd drukke zaterdagen – is er met name op de rotonde tussen de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade, net voor de parkeergarage, minder overlast door stilstaand of langzaamrijdend verkeer. Omdat de verwachting is dat vanwege de naderende feestdagen de drukte op dit weggedeelte de komende tijd aan zal houden, hebben burgemeester en wethouders besloten de pilot op dit traject te blijven uitvoeren. Het gaat dan om maatwerk. Zo zorgen een parkeersteward en een verkeersregelaar voor een snellere doorstroming van gasten van de parkeergarage. Daarnaast worden automobilisten op de routes naar deze en andere parkeergarages rond de Zwolse binnenstad via actuele (parkeer)informatie op borden langs de weg – onder meer al op snelweg de A28 – op de hoogte gehouden hoe ze zo snel mogelijk in de Zwolse binnenstad kunnen komen.

Busroute station-binnenstad v.v.

Om te zorgen dat bussen sneller tussen het Zwolse NS-station en de binnenstad kunnen pendelen én het overige verkeer minder hinder ondervindt van de bussen zijn de afgelopen periode verkeersregelaars ingezet op dit traject. Inmiddels is gebleken dat bussen op dit traject inderdaad tijdwinst boeken door de verkeersbegeleiding. Ook het overige verkeer lijkt hiervan te profiteren. Omdat de verwachting is dat met het slechtere weer meer mensen met bus of auto zullen reizen op dit traject, wordt de pilot de komende periode voortgezet. Dit gebeurt op werkdagen tijdens de ochtend- en namiddagspits. De verkeersregelaars staan op bij het Stationsplein en op de kruising Stationsweg-Burgemeester van Roijensingel: de ervaring tot nu toe leert dat verkeersregulering op die plekken voor de tijdwinst zorgt.

Maatwerk

Wethouder René de Heer, onder meer verantwoordelijk voor Verkeer, is blij met de eerste resultaten van de pilots en met de voortgang.“De pilots voeren we uit om te testen welke maatregelen helpen om onze binnenstad beter bereikbaar te houden. We hoeven zo niet meteen dure ingrepen te doen zonder dat we weten of het ook echt helpt. Bovendien geven de pilots ons de kans om echt maatwerk te leveren. Daarbij zetten we in op een gastvrije benadering van onze gasten en weggebruikers: onze gastheren en verkeersregelaars proberen hen zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

De wethouder verwacht dat de pilots uiteindelijk tot structurele maatregelen leidt. “Als de bereikbaarheid de komende weken beter blijft, gaan we komend jaar bepalen hoe we de pilots om kunnen zetten en concrete verbeteringen aan en langs onze binnenring – de wegen rond het centrum.” De wethouder geeft aan dat weggebruikers die te maken krijgen met de pilots vooral ook hun ervaringen moeten delen met de gemeente. “We meten niet alleen zelf de resultaten van de pilots, we willen ook erg graag weten hoe de weggebruikers aankijken tegen deze initiatieven. Dat kan via onze website: www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad. Die ervaren wegen we ook mee bij de besluiten die we nemen op basis van de pilots.”

Artikel delen: