Bijeenkomst ‘Zorgen in allochtone families’

Zwolle – Heel veel allochtone Zwollenaren, jong en oud, zorgen vaak en al lange tijd voor een familielid. Bijvoorbeeld voor een gehandicapte vader, chronisch zieke broer, autistische dochter of verslaafde neef. Zorgt u ook voor iemand? Dan bent u een mantelzorger.

Door de familieband vindt u het vanzelfsprekend dat u de zorgtaak op u neemt, maar soms is het ook zwaar. Wilt u wel eens andere mantelzorgers ontmoeten? Of vraagt u zich af welke regelingen er zijn voor mantelzorgers en of er iemand is die de zorg af en toe van u kan overnemen? Kom dan naar de bijeenkomst voor allochtone mantelzorgers op 9 december van 16.00 – 19.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Er zijn informatiegesprekken en theater en tijdens een gezamenlijke maaltijd kunt u andere allochtone mantelzorgers ontmoeten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Informele Zorg, Dimence, Travers Welzijn, Wijz, Alevitische Culturele Vereniging, Integratieraad en de gemeente Zwolle. De bijeenkomst is voor Zwolse mantelzorgers uit alle allochtone culturen, voor jong en oud, mannen en vrouwen. De toegang is gratis. Aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij Güler Cumert van Steunpunt Informele Zorg (038) 422 52 00, g.cumert@informelezorgzwolle.nl en Petra Staas van Travers Welzijn (038) 422 49 33, p.staas@travers. nl. www.zwolle.nl/mantelzorg.

Artikel delen: