Nieuwe overeenkomst De Woonkoepel en SWZ

Zwolle – Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel en Woningstichting SWZ hebben op dinsdag 15 november een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend die de verhoudingen tussen De Woonkoepel en SWZ regelt.

de_woonkoepel.jpg
De voorzitter van De Woonkoepel Dolf Croese (rechts) en directeur van Woningstichting SWZ Eddy Veenstra (links) ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
.

Beide partijen onderkennen het belang van een goede samenwerking tussen huurders, de huurdersbelangenvereniging en de woningcorporatie. De Woonkoepel wil zich inspannen voor krachtige belangenbehartiging voor haar leden. SWZ heeft baat bij een proactieve vereniging. In de overeenkomst is geregeld dat De Woonkoepel adviesrecht heeft, onder andere als het gaat om de woonruimteverdeling, onderhoudsbeleid, huurbeleid en wijkvernieuwing. Instemmingsrecht geldt bijvoorbeeld bij het wijzigen van het huurreglement. De Woonkoepel en SWZ vertrouwen met het ondertekenen van de overeenkomst een hernieuwde basis te hebben gelegd voor goed overleg in de nabije toekomst. Uitgangspunt is dat huurders van SWZ baat hebben bij de samenwerking.

Artikel delen: