De Werkschuit van start met ‘School & Voetbal’

Zwolle – De kinderen van openbare basisschool De Werkschuit in de Zwolse wijk Aa-landen hebben woensdagochtend voor het eerst kennis gemaakt met het nieuwe traject ‘School & Voetbal’. Dit traject is ontwikkeld door de KNVB en kent veel raakvlakken met de Bewegende Leerlijn van SportService Zwolle. Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier kennis laten maken met voetbal en met de voetbalvereniging in de buurt.

Op De Werkschuit is het traject door de KNVB, in samenwerking met voetbalvereniging HTC en SportService Zwolle, als pilot ingezet. School & Voetbal bestaat uit drie fases. In de eerste fase geven trainers van de vereniging voetbaltraining op de school binnen de gymles. In de tweede fase worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de naschoolse activiteiten. Deze vinden direct na schooltijd plaats in de omgeving van de school; dit kan zijn op een Cruijff Court of in een gymzaal/sporthal. In fase drie kunnen de kinderen die enthousiast zijn geworden, deelnemen aan de proeftrainingen bij de verenigingen, met als uiteindelijk doel lidmaatschap van de voetbalvereniging en structurele deelname aan de trainingen en spelen in de competitie. Het streven is om iedere fase te laten verzorgen door trainers van de voetbalvereniging.

De doelstelling van een School & Voetbal traject is tweeledig. Enerzijds wil de KNVB in samenwerking met de gemeente/lokale sportservicepunt kinderen en hun ouders kennis laten maken met voetbal en de lokale voetbalvereniging. Daarnaast wil de KNVB verenigingen helpen om duurzame relaties met onderwijsinstellingen op te bouwen en blijvend schoolactief te worden. Onderdeel van een School & Voetbal traject is dan ook de ondersteuning van de vereniging en opleiding van de trainers. Op deze manier kunnen zij na afloop van het School & Voetbal traject de activiteiten in de toekomst zelfstandig voortzetten.

SportService Zwolle vindt een goede samenwerking tussen onderwijs en sport van essentieel belang om meer jongeren te laten sporten en bewegen. SportService Zwolle voert in dat kader niet alleen gesprekken met de KNVB, maar ook met andere sportbonden. Met als hoofddoel om zoveel mogelijk schoolactieve verenigingen te realiseren die voor minimaal twintig uur op jaarbasis sportaanbod voor het onderwijs verzorgen. Hiervan dient minimaal een kwart voor, tijdens of direct aansluitend op de schooltijden plaats te vinden. Hierdoor ontstaat een extra aanbod, bovenop de verplichte lessen lichamelijke opvoeding.

Artikel delen: