Wim Coster schrijft boek over Recht en Wet

Zwolle – Op maandag 28 november 2011 neemt mr. Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het boek ‘Twee eeuwen Recht en Wet’ in ontvangst. Het boek is geschreven door historicus dr. Wim Coster van het Historisch Centrum Overijssel. In een feestelijke bijeenkomst in het gerechtsgebouw te Zwolle wordt het boek, in het kader van 200 jaar Rechterlijke Macht in Nederland, gepresenteerd.

Tien jaar lang werkte Wim Coster aan de geschiedschrijving van de rechtspleging in het arrondissement Zwolle-Lelystad. Vele advocaten, rechters, notarissen en bestuurders werden door hem geïnterviewd en enkelen van hen participeerden in een redactieraad. Aan de hand van verhalen over bijvoorbeeld een concreet geschil, een bestuurlijke kwestie, een akte, een belangrijke notabele of een historisch persoon, een gebouw of een beroepsgroep brengt Coster de rechtspleging in beeld. Daarbij komen niet alleen beroemde zaken aan bod, maar ook eenvoudige veroordelingen, alledaagse strafzaken en gevallen van bedelarij of faillissement die hun sporen in de maatschappij achterlieten.

In het licht van de tijdgeest kregen burgers van alle gezindten en ‘lagen’ in de samenleving hun recht. Elke periode wordt voorafgegaan door een breed ‘decor’ van het betreffende tijdvak en afgesloten met een ‘krantenkroniek’ met opmerkelijke en typerende zaken. Deze toegankelijke, verhalend geschreven uitgave is rijk geïllustreerd en is behalve voor juristen ook zeer boeiend voor mensen die geïnteresseerd zijn in de regionale geschiedenis.

Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in 1811 een nieuwe rechterlijke organisatie ingevoerd, waardoor er voor het eerst in Nederland eenheid van rechtspraak kwam. Een belangrijk onderdeel van die wet was de scheiding van machten. Sindsdien is er veel veranderd. Maar één ding is nog precies hetzelfde: de Nederlandse Rechterlijke Macht is onpartijdig en onafhankelijk. Al tweehonderd jaar lang.

De auteur sluit het boek af met een citaat van rechtbankpresident Robert S. Croll, waarin hij een link legt naar de nieuwbouw in de stad Zwolle: “Volgens Croll symboliseerde het oude gebouw met zijn gesloten karakter een rechtspraak van een andere tijd. ‘Het nieuwe brengt het oude gebouw in balans. En de balans, daar gaat het om. Het complex dat hier komt wordt het symbool van het evenwicht dat de rechtspraak behoort te brengen in de maatschappij.’”

Twee eeuwen Recht en Wet is vanaf 28 november a.s. verkrijgbaar in de boekhandel.

Artikel delen: