Toekomst maritiem onderwijs Zwolle verzekerd

Zwolle – Vanaf september 2012 worden de maritieme opleidingen van het Deltion College onder verantwoordelijkheid van de STC-Group, aangeboden onder de naam STC-Deltion Hanze Maritiem. Hiermee krijgt het maritiem onderwijs in Noordoost Nederland een sterke impuls. De STC-Group, één van de grootste maritieme opleiders ter wereld met haar thuisbasis in Rotterdam, zal in Zwolle in samenwerking met het Deltion College alle zeevaartopleidingen gaan verzorgen.

Op 18 november 2011 wordt deze samenwerking door de heer E. Hietbrink, voorzitter College van Bestuur STC-Group en de heer M. Otto, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur Deltion College bekrachtigd in een overeenkomst. Hiermee wordt gezamenlijk getekend voor het behoud van maritiem onderwijs in Noordoost Nederland. De zeevaartopleidingen worden uitgevoerd onder volledige verantwoordelijkheid van de STC-Group op de locatie Deltion in Zwolle. Door het inzetten van de expertise en de faciliteiten van de STC-Group zoals simulatoren, practica en schepen, worden de opleidingen Maritiem Officier en Stuurman Werktuigkundige Kleine Schepen bij het Deltion College niet alleen behouden maar ook versterkt. Met de samenwerking wordt kwaliteitsverbetering en macrodoelmatigheid bereikt. Het door werkgevers gewenste behoud van maritieme kennis en uniformiteit is tevens een belangrijke reden voor de samenwerking. Zwolle zal hiermee als aantrekkelijke opleidingsplaats met een belangwekkende maritieme historie aan belang winnen.

Het fantastische maritieme onderwijs zal voor deze Hanzestad en omgeving beschikbaar blijven. STC-Deltion Hanze Maritiem, gaat met ingang van het schooljaar 2012-2013 van start. Deelnemers die kiezen voor de opleiding Maritiem Officier of een andere maritieme opleiding, schrijven zich in bij de STC-Group en volgen hun onderwijs bij het Deltion College. Het onderwijs wordt vormgegeven naar het onderwijsconcept van de STC-Group. In de loop van hun studie zullen deelnemers delen van hun onderwijsprogramma volgen op de Rotterdamse vestiging van de STC-Group. Hierdoor kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten die daar beschikbaar zijn, zoals de simulatoren, het safety training centre, de oefenschepen en de grote practica.

Ook wordt de driemastschoener Eendracht, zonder kosten voor de deelnemers, ingezet in de opleidingen. Het Deltion College en de STC-Group gaan de komende tijd ook op andere terreinen samenwerken. De opleidingen voor de Operationele Techniek worden daarbij als eerste beroepsopleidingen door de partners verder versterkt, met inzet van de door de STC-Group ter beschikking staande expertise en simulatiecapaciteit. Nationale en internationale ontwikkelingen in de bedrijfstakken zeevaart en offshore zorgen ervoor dat de bestaande grote behoefte aan goed opgeleide werknemers verder toeneemt. De STC-Group speelt als erkende vakinstelling voor Scheepvaart, Logistiek en Industrie een belangrijke rol in het opleiden van die jonge mensen, en vervult deze rol in binnen- en buitenland in vele vestigingen over de wereld.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Eric H. slurpt al jaren alle maritieme opleidingen op.
  Eric is een heel intelligente en slimme man.

  Hij zal niet rusten voordat hij heel maritiem NL in handen heeft en daarbij (graag) de hele wereld.
  Dat is zijn missie en die heb ik vanaf dag één (of twee..) meegemaakt.
  Hij heeft zijn missie op dat gebied zeker waargemaakt.

  Als ik het goed heb kan hij allang met pensioen, maar kennelijk blijft hij gaan.



  ⚠️ Meld

 2. Van Erik (met een “k” ) Hietbrink: met reactie op het bovenstaande van DT32 (vreemde naam) waar ik verguld ben met de snelle verwoording van een missie die tot behoud van Maritiem Onderwijs Nederland moet leiden op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland slurpt de STC-Group niet op maar kiest de STC-Group het pad van samenwerken en delen. Iets wat bestuurlijke moed vraagt die door de eerste partij in deze, het Deltion College, de Ondernemingsraden van de instellingen en de studentenraad van het Deltion College is getoond. DE STC-Group borgt.


  ⚠️ Meld

 3. STC en Deltion welgemeend gefeliciteerd. Als leerling van de oude MsVS in Zwolle en tevens als projectleider en eerste coordinator van de “nieuwe”zeevaartschool bij het Deltion college had en heb ik mijn hart aan het Zeevaartonderwijs verpand. Na alle wat er gebeurt is ben ik het echter eens met dhr Hietbrink. Het zeevaartonderwijs verder laten gaan onder de vleugels van het STC was van alle keuzes de beste


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.