Anne-Mei The wordt lector Palliatieve Zorg Windesheim

Zwolle – In de samenleving en de onderzoekswereld bestaat veel te weinig aandacht voor de zorg (care) die mensen met dementie nodig hebben. Bovendien is er in de zorgpraktijk sprake van een onwenselijke breuk tussen care en cure (medische behandeling). Cure en care rond de patiënt moeten in een integrale benadering worden verenigd. Daaraan wil mr. dr. Anne-Mei The, de nieuwe lector Palliatieve zorg, communicatie en ethiek van hogeschool Windesheim, met haar mede-onderzoekers een ambitieuze bijdrage leveren.

The wordt donderdagmiddag 24 november op de Zwolse hogeschool geïnstalleerd. De nieuwe lector is vooral bekend door haar boeken In de wachtkamer van de dood (2005) over het versterven van demente ouderen in verpleeghuizen en Verlossers naast God (2010) over de geschiedenis van de euthanasie in Nederland. Zij is al jaren warm pleitbezorger van een menswaardige en persoonlijke benadering van patiënten in de palliatieve zorg, met een optimale betrokkenheid van professionals, naasten en vrijwilligers.

In haar lectorale rede Herken de mens met dementie benadrukt zij dat de care een enorme inhaalslag zal moeten maken. De palliatieve zorg en de hospicebeweging hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt, maar zijn gebaseerd op de oncologiepatiënt en dus niet zonder meer van toepassing op de patiënt met dementie. Nader onderzoek naar de relatie tussen palliatieve zorg en dementiezorg is daarom gewenst. Dat richt zich vooral op de betekenis van de ziekte voor de patiënt binnen de context van naasten en professionals en op de implicaties ervan voor de zorgverlening, arbeidsmarkt en samenleving.

Geregeld wordt in de media de kwaliteit van de langdurige zorg aan de orde gesteld, veelal na incidenten en ingrijpen van de Inspectie voor de Volksgezondheid. De zorg is volgens The nog te veel institutioneel en aanbodgestuurd, en er valt weinig te kiezen. Initiatieven en innovaties op dit vlak zijn van groot belang, en dan voornamelijk met betrekking tot de inzetbaarheid en kwaliteit van voldoende aanwezig personeel. Dementie wordt de epidemie van de 21-ste eeuw genoemd, gezien het explosief stijgende aantal patiënten. Maar de Nederlandse overheid investeert in vergelijking met andere West-Europese landen minimaal in dementie. Daar moet verandering in komen. Tijdens de installatie geeft prof. dr. Taede Sminia, oud rector-magnificus van de VU en voorzitter van de Pieter van Foreest Stichting, een toelichting op dit bijzondere lectoraat. Drs. Roelof Jonkers, RvB-voorzitter van de Kwadrantgroep, en drs. Diana Monissen, RvB-voorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar, treden als referent op.

Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berlinda Eghuizen, tel. (038) 4699619 of b.eghuizen@windesheim.nl Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de link http://portaal.windesheim.nl/24nov.

Artikel delen: