Dieze-West praat over natuurspeelplek Kastanjestraat

Zwolle – Wijkwethouder Nelleke Vedelaar nodigt bewoners van Dieze-West uit voor het wijkplatform Dieze-West op dinsdag 22 november. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum Rembrandtien, Rembrandtlaan 10 en begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform geeft de politie informatie over Burgernet. Sandra van der Velden (Travers Welzijn) geeft een toelichting op de nieuwe natuurspeelplek in de Kastanjestraat. Verder komen actualiteiten als, stand van zaken Hedon, brandweerkazerne, Het Noorden en sluiting Rembrandtien aan de orde.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.

Artikel delen: